Giám sát về công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt (15:55 14/05/2019)


HNP - Sáng 14/5, tại UBND huyện Chương Mỹ, Đoàn giám sát của Ban Đô thị (HĐND TP), do đồng chí Nguyễn Nguyên Quân làm Trưởng đoàn, đã giám sát về kết quả thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn ba huyện Chương Mỹ, Thanh Oai và Ứng Hòa.

Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân phát biểu kết luận buổi giám sát


Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện UBND huyện Chương Mỹ cho biết: Huyện đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 36 điểm tập kết rác nổi hợp vệ sinh tại 30 xã, thị trấn và đang triển khai dự án xử lý rác thải Đồng Ké, xã Trần Phú và núi Thoong, xã Tân Tiến. Tuy nhiên, huyện Chương Mỹ có địa bàn rộng, dân cư đông nên lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong ngày lớn khoảng 163 tấn/ngày, mặt khác, huyện Chương Mỹ chưa có điểm trung chuyển rác thải và theo phân luồng UBND thành phố Hà Nội lượng rác phân luồng của huyện Chương Mỹ là 145 tấn/ngày nên công tác thu gom và vận chuyển rác thải còn nhiều hạn chế.
 
Huyện Chương Mỹ đã giao cho Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường từ 01/3/2017 đến 31/12/2018. Từ năm 2019, thực hiện theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội, UBND huyện Chương Mỹ giao cho Nhà thầu (Công ty MTĐT Xuân Mai) thực hiện thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo Quyết định số 8844/QĐ-UBND ngày 30/12/2018 từ ngày 01/01/2019.
 
Năm 2018, huyện đã đầu tư và đưa vào sử dụng 04 điểm tập kết rác khu trại Tửu, xã Hữu Văn và Điểm tập kết rác tại khu Đồng Thẽo, xã Trường Yên; điểm tập kết xã Tiên Phương, Phụng Châu. Dự kiến, năm 2019, triển khai xây dựng thêm 07 điểm tập kết rác thải tại 07 xã.
 
Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn chưa có nhà máy xử lý chất thải rắn đi vào hoạt động nên huyện Chương Mỹ chưa chủ động được trong việc xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh. Trong năm 2018, 2019, công tác vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện còn hạn chế, rác thải bị tồn đọng nhiều tại các điểm tập kết.