Thường trực HĐND TP Hà Nội giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (21:36 08/05/2019)


HNP - Tiếp tục chương trình giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác CCHC, chiều 8/5, Đoàn giám sát số 1, do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Sở NN&PTNT. Cùng dự có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi giám sát


Báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết, thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Sở đã thực hiện sắp xếp cơ cấu lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các Chi cục (cơ quan hành chính) và các đơn vị sự nghiệp công lập kịp thời. Sau sắp xếp, có 22 đơn vị (5 phòng, 8 chi cục chuyên ngành, 9 đơn vị sự nghiệp), so với trước giảm 11 đơn vị (3 phòng, 8 đơn vị sự nghiệp). Đồng thời, Sở đã thực hiện tinh giản được 6 biên chế công chức. Bộ máy Sở, Chi cục và các Ban Quản lý Dự án thuộc Sở sau sắp xếp lại đã tinh gọn hơn, ổn định tổ chức, giải quyết thủ tục hành chính, công việc, chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, không để phát sinh đơn thư khiếu kiện.

Trong công tác CCHC, Sở đã rà soát, tham mưu UBND TP sửa đổi, xây dựng ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật các lĩnh vực: Thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao; xử lý vi phạm pháp luật đê điều. Sở và các Chi cục thuộc Sở thực hiện công khai, minh bạch bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đảm bảo đúng quy định. Kết quả, đã rà soát 565 lượt TTHC chuẩn hóa của Bộ NN & PTNT từ cấp trung ương đến cấp xã; tham mưu UBND ban hành 6 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc thẩm quyền Sở; tiếp nhận 14.689 hồ sơ của tập thể, cá nhân và được giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 100%.

Trong cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính, Sở đã nghiêm túc thực hiện, kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí và kiểm soát công tác quản lý ngân sách đảm bảo quy định; tích cực ứng dụng CNTT vào quản lý nhà nước, thực hiện tốt thủ tục hành chính cấp độ 2 và 4 thủ tục cấp độ 3.

Theo đánh giá của đoàn giám sát, vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/12/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác CCHC, do đó kết quả về vấn đề này vẫn còn chưa cao. Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cũng còn những hạn chế, trong thời gian từ năm 2016-2018 vẫn còn một số công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, cá biệt có 6 công chức, 22 viên chức không hoàn thành nhiệm vụ,…

Trong công tác rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và tinh giản biên chế, Sở vẫn chưa hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp chưa được Thành phố phê duyệt; việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cũng còn hạn chế dẫn đến khó cho việc tinh giản biên chế hiệu quả.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Sở NN&PTNT tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo về kỷ cương hành chính và Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt cần tạo ra đột phá trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong quá trình thực hiện công vụ.


Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t