Phúc Thọ: Cần tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ (20:59 07/05/2019)


HNP - Chiều 7/5, Đoàn giám sát số 1 của HĐND TP, do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn, đã giám sát tại huyện Phúc Thọ về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận buổi giám sát


Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Việt Liên, việc thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc được thực hiện đảm bảo quy định. UBND huyện đã ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 12 phòng ban chuyên môn trực thuộc phù hợp với thực tiễn quản lý và quy định của pháp luật.
 
Trong sắp xếp lại bộ máy, UBND huyện đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Phúc Thọ; Trung tâm TDTT - Nhà Văn hóa - Đài Truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện; Kiện toàn sắp xếp bộ máy nhân sự của Trung tâm Phát triển Quỹ đất trên cơ sở sáp nhập Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Phúc Thọ và Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện. Đối với các đơn vị sau khi thực hiện sáp nhập thì tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, xây dựng vị trí việc làm, quy chế hoạt động, kiện toàn lại các chức danh lãnh đạo quản lý, hướng dẫn thu hồi và khắc đổi lại con dấu, tổ chức bàn giao đảm bảo đúng thời gian theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và của Sở Nội vụ. Số lượng cấp trưởng, cấp phó được kiện toàn sau khi sáp nhập tại các đơn vị đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng và điều kiện tiêu chuẩn.
 
Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ tháng 08/2016 đến hết ngày 31/12/2018, huyện đã thực hiện tinh giản 24 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị khối cấp huyện, cấp xã và khối trường học.
 
Trong thực hiện CCHC, các phòng, ban, ngành của huyện và 23 xã, thị trấn đã chủ động xây dựng nội quy, quy chế làm việc cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC như: Bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn giải quyết TTHC hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC đảm bảo đúng quy định, không gây phiền hà, không trễ hẹn, tăng cường tỷ lệ giải quyết hồ sơ của công dân đảm bảo trên 95% đúng hạn và trước hạn.
 
Công tác hiện đại hóa nền hành chính được chú trọng, việc ứng dụng công nghệ  thông minh vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đang từng bước được đẩy mạnh. Hiệu quả của việc ứng dụng CNTT đã nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý và điều hành, hạn chế việc sử dụng văn bản giấy. Hệ thống trang thông tin điện tử riêng của huyện đã kịp thời đăng tải các thông tin cần thiết phục vụ nhu cầu tra cứu của nhân dân...
 
Kết luận tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Thành phố luôn quan tâm đến việc thực hiện kỷ cương hành chính, CCHC, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Hàng năm, Thành phố đều đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu, các sở, ngành, các quận, huyện cũng đã tích cực vào cuộc, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Thành phố. Huyện Phúc Thọ cũng đã có các kế hoạch, quyết định, văn bản chỉ đạo để thực hiện CCHC, tinh giản bộ máy, qua đó, đã đem lại nhiều kết quả tích cực. 
 
Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, việc CCHC, tinh giản bộ máy hiện nay phải tiếp tục tiến hành, mục tiêu là nâng cao chất lượng công tác, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân. Do đó, đồng chí yêu cầu huyện Phúc Thọ cần tập trung giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của cán bộ trong vấn đề này. Việc tinh giản bộ máy sẽ làm cho số lượng cán bộ ít hơn, tuy nhiên, mức độ công việc và yêu cầu của công việc ngày càng tăng lên khi Thành phố đang thực hiện xây dựng chính quyền điện tử cũng như đẩy mạnh phục vụ nhu cầu của người dân, vì vậy, UBND huyện cần rà soát, đánh giá lại năng lực cán bộ, tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ. Tập trung công tác kiểm tra hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm người không hoàn thành nhiệm vụ.
 
Bên cạnh đó, huyện Phúc Thọ cần chủ động rà soát lại các TTHC, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến để tăng cường hiệu quả làm việc, giảm chi phí, thời gian cho nhân dân. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị xã, thị trấn để thực hiện tốt công tác CCHC.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t