Tăng cường trách nhiệm khi triển khai cơ chế tự chủ tài chính trong các trường (21:03 07/05/2019)


HNP - Tiếp tục chương trình giám sát của Thường trực HĐND TP về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác CCHC, chiều 7/5, Đoàn giám sát số 2, do Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà kết luận buổi giám sát


Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, thực hiện Nghị quyết 39, năm 2016, Sở đã tiến hành bố trí, sắp xếp lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, giảm 13 phòng xuống còn 9 phòng (theo quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT có tối đa là 10 phòng). Từ năm 2016 đến nay, cơ quan Sở ổn định tổ chức bộ máy là 9 phòng; các phòng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, năm 2016, Sở đã bàn giao 31 Trung tâm GDTX và 15 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp về các quận, huyện, thị xã; bàn giao Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật đa ngành Sóc Sơn về Trường Đại học Thủ đô; bàn giao BQL dự án trực thuộc Sở về BQL dự án trực thuộc UBND TP; bàn giao 05 Trường TCCN công lập và 40 trường TCCN tư thục về Sở LĐTB&XH. Như vậy, trước tháng 12/2016, Sở quản lý trực tiếp 172 đơn vị sự nghiệp công lập, sau khi bàn giao Sở còn quản lý 122 đơn vị sự nghiệp công lập (3 đơn vị mới được thành lập).
 
Thực hiện lộ trình giảm biên chế của UBND TP, đến năm 2021 giảm 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015, do đó, mỗi năm Sở thực hiện giảm tối thiểu 2%. Cụ thể: năm 2015, Sở được giao biên chế công chức 147 người. Từ năm 2016 đến nay, biên chế công chức hành chính đã giảm 11 biên chế. Dự kiến, năm 2020, giảm 02 biên chế và năm 2021 giảm 02 biên chế, đảm bảo năm 2021 biên chế công chức hành chính giảm 10%.
 
Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, do đặc thù riêng của ngành GD&ĐT, các đơn vị trường học được giao biên chế theo định mức giáo viên/lớp nên không thực hiện giảm theo lộ trình mỗi năm 2%, Sở đã chỉ đạo các đơn vị bố trí phân công hợp lý, quản lý sử dụng tiết kiệm biên chế nên hàng năm biên chế của các đơn vị đều thấp hơn biên chế được giao. Kết quả tinh giản biên chế các năm là: Năm 2016 giải quyết được 5 người, năm 2017 giải quyết được 4 người, năm 2018 giải quyết được 7 người. Lý do nghỉ tinh giản biên chế, chủ yếu do sức khỏe yếu, dôi dư, chuyên môn hạn chế không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
 
Về công tác CCHC, những năm qua, Sở rất quan tâm đến việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và đã thu được nhiều kết quả tốt về xây dựng và áp dụng các phần mềm. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các phòng thuộc cơ quan Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”; góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy quản lý nhà nước. Cùng với đó đã công khai quy trình giải quyết 100% các TTHC, thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công khai số điện thoại đường dây nóng và tiếp nhận các phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ được chấp hành nghiêm túc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của công chức, viên chức,…
 
Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục quán triệt nghiêm túc theo các chỉ đạo của Trung ương và TP; trong đó, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 39, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và các Kế hoạch, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Khẩn trương hoàn thiện công tác rà soát phục vụ quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP, mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; chủ động tham mưu cho TP về quy hoạch mạng lưới trường học và báo cáo các cấp có thẩm quyền theo luật định. Tăng cường trách nhiệm, chủ động hơn nữa trong việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ theo Nghị định 16 của Chính phủ gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 72 của Thành ủy; thực hiện chuyển đổi mô hình các trường mầm non, phổ thông từ công lập ra ngoài công lập, đẩy mạnh xã hội hóa trong sự nghiệp giáo dục. Đồng thời tiếp tục tham mưu với UBND TP để xây dựng và thực hiện phương án tự chủ tài chính đối với 22 trường chất lượng cao thuộc TP.
 
Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị Sở Tài chính, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Các đồng chí Hiệu trưởng các trường thuộc Sở tăng cường trách nhiệm, chủ động, đổi mới hơn nữa trong việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị mình, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, triển khai có hiệu quả công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tài chính của đơn vị mình.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t