Giám sát kết quả thực hiện "Năm kỷ cương hành chính" gắn với thực hiện Nghị quyết 39 tại huyện Sóc Sơn (16:35 06/05/2019)


HNP - Sáng 6/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP, do Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, đã giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính năm 2017”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính tại huyện Sóc Sơn. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà kết luận buổi giám sát


Báo cáo tại buổi giám sát cho thấy, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đã quán triệt và triển khai nghiêm túc chính sách tinh giản biên chế và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về CCHC góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. Đến tháng 12/2018, toàn huyện có 7 đơn vị sự nghiệp, giảm 7 đầu mối so với năm 2015. Huyện được TP đánh giá là đơn vị thực hiện nghiêm túc đúng quy định, triển khai sớm các chỉ đạo của TP về sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy. 100% các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp xây dựng đề án vị trí việc làm và thực hiện nghiêm túc đề án việc làm đã được TP phê duyệt. UBND huyện cũng chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập phấn đấu đến năm 2021 tăng mức tự chủ tài chính lên từ 20% đến 100%, trong đó, 3 đơn vị tự chủ 100%, 2 đơn vị tự chủ 50%...
 
Bên cạnh đó, Huyện đã thực hiện nghiêm túc về quản lý và sử dụng biên chế được giao theo Nghị quyết của HĐND TP và Quyết định giao chỉ tiêu của UBND TP các năm 2016, 2017, 2018. Số biên chế thực hiện hàng năm ở tất cả các khối đều nhỏ hơn số biên chế được HĐND TP và HĐND huyện giao. Đã thực hiện nghiêm túc lộ trình giảm biên chế tại các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu đến 2021 giảm 10% biên chế so với 2015 (Năm 2016 giao 146, thực hiện 140; Năm 2017 giao 144, thực hiện 138; Năm 2018 giao 141, thực hiện 138)… Từ tháng 7/2018, UBND huyện tiến hành thực hiện việc đánh giá phân loại CB, CC, VC hàng tháng theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với CB, CC, VC, lao động hợp đồng trong hệ thống hành chính thành phố Hà Nội. Từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; giai đoạn 2016-2018, số CB, CC, VC, người lao động bị xử lý kỷ luật là 53 người. UBND huyện cũng đã báo cáo đề nghị UBND TP phê duyệt thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ cho 12 viên chức, người lao động (năm 2016: 6; năm 2017: 4; năm 2018: 2); nghỉ theo diện cán bộ không đủ tuổi tái cử 01 người.
 
Công tác CCHC luôn được UBND huyện quan tâm chỉ đạo nhằm xây dựng một nền hành chính “gần dân, trọng dân, phục vụ tốt nhân dân”, với tinh thần quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh thực hiện cải các TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước… Việc thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho cá nhân và tổ chức liên hệ giải quyết công việc. Trong nhiều năm qua, sự hài lòng của  người dân trong thực hiện TTHC tại huyện, xã luôn chiếm tỷ lệ cao (trên 90%), không có đơn thư khiếu nại về giải quyết TTHC tại cấp huyện, xã. Công tác thanh tra, kiểm tra có nhiều đổi mới theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đội ngũ CB, CC, VC từng bước được chuẩn hóa, có sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong, lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân…
 
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị định 108 của Chính phủ ở một số đơn vị chưa quyết liệt, thiếu kế hoạch cụ thể để thực hiện. Số lượng biên chế xác định tinh giản từ năm 2016-2018 chủ yếu là nghỉ hưu trước tuổi. Biên chế nhiều cơ quan tại thời điểm thực hiện tinh giản biên chế chưa đảm bảo theo chỉ tiêu giao, đặc biệt là biên chế khối giáo dục, nên việc thực hiện tinh giản biên chế giảm tối thiểu đảm bảo 10% đến năm 2021 khó hoàn thành tại các đơn vị sự nghiệp. Còn tồn tại 256 giáo viên hợp đồng khối THCS, Tiểu học chủ yếu là hợp đồng khi chưa cho Luật viên chức và khi TP giao lao động hợp đồng. Sự quan tâm chỉ đạo của một số lãnh đạo đơn vị đến công tác CCHC chưa sâu sát, quyết liệt; trình độ chuyên môn đội ngũ CB, CC, VC chưa đồng đều…
 
Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, nhìn chung, huyện Sóc Sơn đã bám sát vào chỉ đạo chung của TP và thể hiện được sự nghiêm túc trong công tác tổ chức thực hiện Năm kỷ cương hành chính gắn với thực Nghị quyết 39. Tuy nhiên, còn có một số vấn đề huyện cần hết sức lưu tâm, đặc biệt là trong công tác CCHC khi huyện chỉ đứng thứ 30/30 quận, huyện của TP. Nhấn mạnh đến tiềm năng và con người của Sóc Sơn, trong khi bộ máy phục vụ công quyền lại đứng kém nhất TP, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho rằng, huyện cần phải xem xét đầy đủ, tìm rõ nguyên nhân tại sao xảy ra tình trạng này, từ đó có hội nghị chuyên đưa ra các giải pháp khắc phục. Ngoài ra, việc xây dựng vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực cũng cần được quan tâm, tránh để hiện tượng trái ngành trái nghề. Cùng với đó là việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng tháng cần được triển khai nghiêm túc, đây chính là thước đo đánh giá cán bộ; sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã sao cho hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công việc.
 
Đồng tình với những khó khăn, hạn chế mà huyện đã nêu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị huyện cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, TP về Năm kỷ cương hành chính gắn với việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC theo tinh thần Nghị quyết để cán bộ và nhân dân trên toàn huyện biết để cùng thực hiện. Đề nghị UBND huyện tiếp tục rà soát, kiểm tra, xây dựng kế hoạch để triển khai Nghị quyết 39 cho những năm tiếp theo. 
 
Bày tỏ băn khoăn với chỉ số xếp hạng CCHC của huyện hiện nay, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị lãnh đạo huyện cần hết sức quan tâm, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Tiếp tục nâng cao hiệu quả vị trí việc làm, tránh để trường hợp tuyển dụng xong rồi sau khi kiểm tra lại không đúng vị trí, công việc. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn; lấy mức độ hoàn thành công việc là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ; kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC trong quá trình thực thi công vụ.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật