Thành lập Đoàn giám sát tình hình, kết quả thực hiện công tác giao Kế hoạch KT-XH và dự toán ngân sách năm 2019 (20:44 18/04/2019)


HNP - Ngày 17/4, Ban Kinh tế - Ngân sách ban hành Quyết định số 18/QĐ-HĐND thành lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả thực hiện công tác giao Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp huyện trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành giám sát công tác giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở cấp Thành phố và cấp huyện (thời gian giao kế hoạch, số lượng, chất lượng các chỉ tiêu kế hoạch giao). Sự phù hợp và tính khả thi đối với các chỉ tiêu cấp huyện giao thêm (ngoài chỉ tiêu Thành phố giao). Công tác phân giao dự toán chi ngân sách cấp Thành phố và cấp huyện (bao gồm cấp xã) đến hết ngày 31/3/2019: Tình hình phân bổ, thẩm tra phương án phân bổ ngân sách chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển cấp Thành phố; Tình hình giao dự toán thu ngân sách của cấp huyện; Tình hình phân giao dự toán chi ngân sách của cấp huyện.

Đồng thời, đoàn sẽ giám sát công tác xây dựng, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 cấp huyện về các nội dung: Thời gian, quy trình xây dựng và ban hành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 cấp huyện. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn, thứ tự ưu tiên trong phân bổ kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện giai đoạn 2016-2020. Việc thẩm định, thẩm tra khả năng cân đối nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 cấp huyện. Quy trình thẩm định, thẩm tra, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của UBND và HĐND cấp huyện.

Đoàn giám sát do bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn, dự kiến sẽ giám sát tại các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t