Lên kế hoạch giám sát công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội (14:55 12/04/2019)


HNP - Ngày 10/4, Ban Đô thị - HĐND thành phố ban hành Kế hoạch số 09/KH-HĐND về giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về nội dung, sẽ thực hiện giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố, tập trung vào công tác thu gom, vận chuyển, trung chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các quận huyện, thị xã, thành phố Hà Nội năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019; Tiến độ thực hiện các dự án Khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực bị ảnh hưởng bởi Khu xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố (từ khi dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đến 30/3/2019); Tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bán kính 500m và 1.000m trên địa bàn Thành phố (từ khi chính sách hỗ trợ được ban hành đến 30/3/2019).

Theo kế hoạch, Ban Đô thị sẽ giám sát tại các đơn vị: Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các quận, huyện, thị xã; đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; đơn vị được giao triển khai dự án Khu xử lý, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội khu vực bị ảnh hưởng bởi Khu xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố.

Dự kiến, công tác giám sát sẽ được tiến hành vào thời gian cuối tháng 4/2019.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật