Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND TP Hà Nội (15:53 11/04/2019)


HNP - Ngày 9/4, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND TP Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, HĐND TP xác nhận kết quả bầu Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND thành phố Hà Nội tại kỳ họp thứ tám HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

Bà Hồ Vân Nga, giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố.

Ông Vũ Ngọc Anh, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Bình, giữ chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố.

Bà Hoàng Thị Thúy Hằng, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố.

* Cùng ngày, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng, Phó chuyên trách các Ban HĐND TP Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, miễn nhiệm đối với bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố.

Ông Trần Thế Cương, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố.

Ông Vũ Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật