Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND TP Hà Nội quý II/2019 (15:51 08/04/2019)


HNP - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quyết định số 84/QĐ-HĐND, ngày 08/11/2016, của HĐND Thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND thành phố Hà Nội thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội thực hiện theo Tổ đại biểu tại trụ sở HĐND-UBND các quận, huyện, thị xã như sau:

(Thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ)

STT

TỔ ĐẠI BIỂU

HỌ TÊN ĐẠI BIỂU

NGÀY/THÁNG/ NĂM

ĐỊA ĐIỂM

1

Ba Đình

Trần Thị Phương Hoa

16/4/2019 (thứ Ba)

Trụ sở HĐND&UBND quận Ba Đình
Địa chỉ: số 25 Liễu Giai, phường Liễu Giai

Trần Việt Anh

21/5/2019 (thứ Ba)

Hoàng Minh Dũng Tiến

18/6/2019 (thứ Ba)

2

Hoàn Kiếm

Dương Đức Tuấn

16/4/2019 (thứ Ba)

Trụ sở tiếp công dân của HĐND&UBND
quận Hoàn Kiếm
Địa chỉ: số 126 phố Hàng Trống

Nguyễn Quang Thắng

14/5/2019 (thứ Ba)

Nguyễn Đức Chung
Nguyễn Quang Thắng

15/6/2019 (thứ Bảy)