Tăng cường đầu tư cho cơ sở y tế công lập (15:52 11/04/2019)


HNP - Hiện nay, hạ tầng của các bệnh viện đa khoa cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đều đã xuống cấp, chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân Thủ đô. Đây cũng là trở ngại lớn cho việc thúc đẩy công tác tự chủ của đơn vị; khó khăn trong kêu gọi xã hội hóa, để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Vẫn khó khăn kêu gọi xã hội hóa

Thành phố Hà Nội có 42 bệnh viện trực thuộc, trong đó, có 13 bệnh viện đa khoa cấp thành phố; 13 bệnh viện đa khoa cấp huyện; 16 bệnh viện chuyên khoa. Thời gian qua, việc huy động các nguồn lực xã hội hóa được các bệnh viện đẩy mạnh với 70 đề án liên doanh, liên kết hoạt động tại 17 bệnh viện và 10 trung tâm y tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, việc triển khai và tổ chức thực hiện xã hội hóa tại các bệnh viện công lập chủ yếu là các bệnh viện tuyến thành phố; hầu hết các bệnh viện tuyến huyện chưa triển khai được. Các bệnh viện đã thực hiện xã hội hóa cũng mới chủ yếu thu hút đầu tư lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm sinh hóa và huyết học. Đây là những lĩnh vực chủ đầu tư có điều kiện thu hồi vốn nhanh và sinh lời trong thời gian ngắn; còn các máy móc thực hiện chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao thì chưa kêu gọi được.

“Đặc biệt, cơ cấu giá dịch vụ liên doanh, liên kết còn nhiều bất cập, chưa tính cụ thể khấu hao tài sản cố định của nhà nước; trong khi giá trị khấu hao tài sản là máy móc thiết bị của đối tác đưa vào giá dịch vụ chiếm tỷ lệ cao, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh” - Bà Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh.

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất là điển hình khó khăn trong việc kêu gọi xã hội hóa, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Bởi, Bệnh viện có diện tích chật hẹp, các tòa nhà xây dựng, đưa vào sử dụng nhiều năm đã xuống cấp trầm trọng, cùng với thiết kế lạc hậu, không bảo đảm tính liên hoàn, nên khó khăn cho việc thực hiện xã hội hóa. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất Vương Trung Kiên cho rằng, để thực hiện được xã hội hóa, nâng cao công tác khám chữa bệnh thì rất cần sự hỗ trợ của thành phố để xây dựng, cải tạo cơ sở vật