Thành lập đoàn giám sát cơ sở vật chất các trường công lập (15:08 16/03/2019)


HNP - Ngày 15/3, Ban Văn hóa Xã hội-HĐND TP ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với các trường công lập và việc xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ năm 2016 đến nay.

Dự kiến, cuối tháng 3/2018, đoàn giám sát sẽ làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND một số quận, huyện, thị xã; Khảo sát thực tế tại một số trường công lập, trường học tại các khu đô thị trên địa bàn Thành phố nhằm đánh giá việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với các trường công lập và việc xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ năm 2016 đến nay; làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định những nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Cụ thể, đoàn giám sát sẽ làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tham mưu UBND Thành phố về thực hiện quy hoạch xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với các trường công lập và việc xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn Thành phố. Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học từ năm 2016 đến nay và việc đầu tư xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn; Công tác lập và thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn Thành phố. Thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo của từng cấp học; quy mô học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, THCS, THPT; quy hoạch mạng lưới trường, lớp; số lượng trường đạt chuẩn quốc gia; số lượng, tỷ lệ các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Thành phố đáp ứng chất lượng thiết bị dạy học; đánh giá các điểm trường lẻ, các trường có quy mô nhỏ; việc bảo quản và khai thác sử dụng thiết bị dạy học trong các trường học trên địa bàn.

Đối với Sở Kế hoach và Đầu tư, đoàn giám sát sẽ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học đối với các trường công lập và việc xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn từ năm 2016 đến nay. Kết quả triển khai, thực hiện các chương trình, đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục từ các nguồn vốn: Chương trình mục tiêu, ngân sách địa phương và nguồn vốn khác xã hội hóa. Đánh giá nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập và việc đầu tư xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn đến năm 2020,…

Đối với UBND quận, huyện, thị xã, đoàn giám sát sẽ đánh giá kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, ban hành các văn bản quản lý nhà nước quy định đối với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với các trường công lập và việc xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn. Đánh giá thực trạng quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục đào tạo của từng cấp học; quy mô học sinh các bậc học mầm non, tiểu học, THCS; quy hoạch mạng lưới trường, lớp ở đơn vị; số lượng trường đạt chuẩn quốc gia; số lượng, tỷ lệ các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc đơn vị quản lý đáp ứng chất lượng thiết bị dạy học. Nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập và việc đầu tư xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn giai đoạn 2016-2020…


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t