Lan tỏa sâu rộng cách làm hiệu quả trong hoạt động HĐND các cấp (15:00 25/02/2019)


HNP - Sáng 25/02, tại hội nghị tọa đàm về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã do Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức, nhiều giải pháp, kinh nghiệm trong hoạt động HĐND đã được các quận trao đổi.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc kết luận buổi tọa đàm


Nhiều đơn vị đã đưa những giải pháp thiết thực như HĐND quận Hà Đông, Hoàng Mai, Tây Hồ, Đống Đa, Hoàn Kiếm,… Theo đại diện HĐND quận Nam Từ Liêm, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UB MTTQ trong quá trình hoạt động phải bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, trong đó, quan tâm đến việc cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của cấp ủy thành Nghị quyết, các chương trình, kế hoạch công tác, quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đại diện HĐND quận Nam Từ Liêm cho rằng, cần tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị, đây là bước đột phá để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng.

Còn theo đại diện HĐND quận Hà Đông, để nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận và chất vấn tại kỳ họp, cần phải có sự chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp HĐND như phân công đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, qua đó, thu thập tổng hợp ý kiến cử tri, để phân loại báo cáo tại kỳ họp; Chuẩn bị nội dung các văn bản đảm bảo số liệu chính xác và gửi trước theo thời gian Luật định để đại biểu có thể nghiên cứu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến sát thực tại kỳ họp. Theo đại diện HĐND quận Đống Đa, một trong những yếu tố quyết định đến thành công phiên giải trình chính là việc điều hành của chủ tọa. Chủ tọa điều hành phải chặt chẽ, khoa học, trên cơ sở chương trình kịch bản đã được xây dựng, bên cạnh đó, phải xử lý các nội dung, vấn đề hết sức linh hoạt, khi có phát sinh; phải phát huy được tối đa dân chủ và trí tuệ của đại biểu khi đặt câu hỏi, nêu các vấn đề cần giải trình theo đúng các nội dung chủ đề.

Theo đại diện HĐND quận Tây Hồ, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thấy những vấn đề bức xúc của địa phương qua theo dõi giám sát phải yêu cầu cơ quan chức năng báo cáo, giải trình làm rõ việc nêu vấn đề ngắn gọn, mạch lạc rõ ràng, dễ hiểu, kèm theo là yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hướng giải quyết và thời gian giải quyết. Không nên đặt câu hỏi đơn thuần để nắm bắt thông tin, làm giảm tác dụng của hoạt động chất vấn. Đại diện HĐND quận Hoàn Kiếm nêu kinh nghiệm: Thường trực HĐND phải chủ động, sáng tạo tìm ra biện pháp hợp lý để đẩy mạnh hoạt động của HĐND. Cần phân công hợp lý cho các Ban trong công tác giám sát, trong việc tiếp công dân nhằm đảm bảo cho pháp luật và nghị quyết của HĐND được thực hiện nghiêm chỉnh, góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, động viên, khuyến khích cơ sở phát huy những mặt tốt, và chỉ ra được những sai sót cần kịp thời sửa chữa. Từ đó, tạo được mối quan hệ tốt và gắn bó giữa HĐND và các đơn vị được giám sát…

Kết luận buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, hơn 300 đại biểu đã nghiêm túc dự và đóng góp nhiều ý kiến, chứng tỏ đây là buổi tọa đàm hết sức thiết thực, nội dung quan trọng. Buổi tọa đàm được tổ chức với hình thức đổi mới, không tập huấn một chiều từ giảng viên, mà tạo điều kiện để các đại biểu trao đổi từ chính thực tiễn hoạt động của HĐND các quận từ đó rút ra kinh nghiệm.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, chủ đề năm 2019 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, với HĐND lựa chọn nâng cao năng lực ngay trong hệ thống chính trị, mỗi cấp, mỗi ngành làm tốt thì cả hệ thống chính trị sẽ làm tốt. Tại buổi tọa đàm này, tập trung thảo luận vào bốn vấn đề, thứ nhất là lựa chọn đổi mới từ cách làm, các đại biểu nêu vấn đề trước, sau đó, Thường trực sẽ tổng hợp, tập trung giải quyết những vấn đề khó. Thứ hai, số lượng đại biểu chuyên trách chưa đủ 10%, đại biểu không chuyên trách nhiều, vậy trách nhiệm của đại biểu chuyên trách như thế nào và giải quyết vấn đề này như thế nào? Thứ ba, khi thực hiện tốt các hoạt động thì cần phát huy vai trò của truyền thông để tạo sự lan tỏa tới toàn thể nhân dân. Thứ tư, đó là kỹ năng thực hiện hoạt động giám sát, chuẩn bị hoạt động giám sát…

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu, sau hội nghị này, các đại biểu dựa trên kinh nghiệm tiếp thu được sẽ truyền đạt lại, tập huấn cho đại biểu không chuyên trách để lan tỏa sâu rộng cách làm hiệu quả. Nâng cao ý chí, bản lĩnh của đại biểu và phải không ngừng học tập, trau dồi, bồi dưỡng kỹ năng. Làm sao để các đại biểu phải thấy rõ trách nhiệm của mình, mục đích cuối cùng là phải nâng cao được chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t