Tiếp tục phương châm hành động “Đổi mới, hiệu quả, sát thực tiễn” (13:43 22/02/2019)


HNP - HĐND TP vừa có Thông báo số 05/TB-HĐND về kết luận của Chủ tịch HĐND Thành phố tại Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp thành phố Hà Nội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo đánh giá hoạt động của HĐND các cấp năm 2018, thực hiện chủ đề của năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” Thành phố đã tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm xây dựng chính quyên điện tử, phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động. Cùng với sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô; kinh tế - xã hội năm 2018 của Thành phố đạt được những kết quả rất tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt. Kết quả nổi bật của Thành phố 2018, kinh tế tiếp tục phát triển, đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, an sinh xã hội đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Ngay từ đầu năm 2018, với quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, triển khai hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND các cấp đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ, ban hành Chương trình công tác ngay từ đầu năm đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của Thành phố.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, HĐND các cấp thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục được đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và Nhân dân Thủ đô, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, hiệu quả, sát thực tiễn”; với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện văn bản chỉ đạo của TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết của HĐND; các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố; phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019 và của cả nhiệm kỳ 2016-2021.

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, đặc biệt, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã; tiếp tục chủ động thực hiện tốt các công việc của kỳ họp HĐND thường kỳ, bất thường và tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND, trong đó tăng cường giám sát, trọng tâm là tái giám sát và tổ chức tốt các phiên giải trình của Thường trực HĐND các cấp đúng quy định, đảm bảo chất lượng, sát thực tiễn.

Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND của đại biểu HĐND các cấp, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề đáp ứng nguyện vọng của cử tri; đồng thời triển khai hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND theo đúng quy định; tăng cường tính gần nhân dân, sát nhân dân và vì người dân đảm bảo hiệu quả tính đại diện của người dân.

Chuẩn bị, triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đề án thí điểm chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt.

Duy trì tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề của HĐND các cấp về trao đổi kỹ năng trong hoạt động HĐND, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan và đại biểu dân cử.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng-mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi, giám sát, khảo sát giữa HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Phối hợp, tham dự các hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội khóa XIV. Tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án Luật trình Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và Thành phố. Mở rộng quan hệ đối ngoại với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t