Khảo sát công tác quản lý, chuẩn bị tổ chức Lễ hội Xuân 2019 (11:33 07/01/2019)


HNP - Ngày 02/01, Ban Văn hóa Xã hội có kế hoạch số 02/KH-VHXH khảo sát về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và công tác quản lý, chuẩn bị tổ chức Lễ hội Xuân 2019.

Về nội dung, thực hiện khảo sát tình hình thực hiện Luật An toàn thực phẩm; các giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ATTP nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; Công tác quản lý, chuẩn bị tổ chức Lễ hội Xuân năm 2019 trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, khảo sát công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về ATTP, ý thức chấp hành pháp luật về ATTP, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng; ý thức của người tiêu dùng thực phẩm. Công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành các điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; bảo quản thực phẩm; vận chuyển, sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống; sơ chế, chế biến thực phẩm; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố của các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn Thành phố.

Trong công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố, Ban sẽ thực hiện khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các lễ hội, công tác tuyên truyền, quản lý, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, chuẩn bị tổ chức lễ hội, quản lý và sử dụng tiền công đức, công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông…

Trong công tác ATTP, thực hiện khảo sát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi; Công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về ATTP, ý thức chấp hành pháp luật về ATTP, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng; ý thức của người tiêu dùng thực phẩm; Công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành các điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; bảo quản thực phẩm; vận chuyển, sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống; sơ chế, chế biến thực phẩm; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố của các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn,…

Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Thành phố tổ chức khảo sát qua báo cáo của các đơn vị: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và khảo sát trực tiếp một số quận, huyện, thị xã. Dự kiến thời gian khảo sát từ ngày 24/01/2019 - 15/02/2019.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật