Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (14:05 27/12/2018)


HNP - HĐND TP vừa ban hành Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông qua Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 15/11/2018 của UBND Thành phố về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội trên cơ sở giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018.

UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; ban hành quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố theo quy định. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05/12/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật