Bãi bỏ một số quy định liên quan đến Thường trực HĐND TP trong triển khai Luật Đầu tư công (14:05 27/12/2018)


HNP - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND Thành phố tại các nghị quyết của HĐND Thành phố đã ban hành triển khai thi hành Luật Đầu tư công năm 2014 và một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

Theo đó, bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực HĐND Thành phố về xem xét, cho ý kiến trong quá trình lập, thẩm định, hoàn thiện để phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm; xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án tại các điều khoản của các Nghị quyết của HĐND Thành phố như sau: Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội; Điều 2 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố; Điểm 6.3 khoản 6 Điều 1 và Điều 3 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

Khoản 1, 2 Điều 3 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 về danh mục, kế hoạch vốn các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố và hỗ trợ ngành dọc khởi công mới trong giai đoạn 2017-2020; Danh mục, kế hoạch vốn các dự án ngân sách Thành phố hỗ trợ các huyện, thị xã thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Khoản 2 Điều 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội; Phương án sử dụng, trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

HĐND TP giao Thường trực HĐND và UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được HĐND thành phổ Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05/12/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật