Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2019 (14:04 27/12/2018)


HNP - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2019. Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 04/12/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cụ thể, HĐND TP thông qua dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2019 với nội dung chính như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 263.111.000 triệu đồng. Tổng thu ngân sách địa phương 102.239.878 triệu đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 101.045.878 triệu đồng. Tổng chi ngân sách cấp Thành phố 71.946.308 triệu đồng, bao gồm: Bổ sung từ ngân sách Thành phố cho các quận, huyện, thị xã 18.991.696 triệu đồng (bổ sung cân đối 14.066.692 triệu đồng và hỗ trợ vốn đầu tư XDCB 2.015.669 triệu đồng; bổ sung vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và thành phố 1.187.200 triệu đồng; bổ sung có mục tiêu các nhiệm vụ chi thường xuyên 1.722.135 triệu đồng). Chi ngân sách cấp Thành phố trực tiếp quản lý 52.954.612 triệu đồng; gồm chi đầu tư phát triển 25.816.634 triệu đồng; chi thường xuyên 22.192.474 triệu đồng; chi trả nợ lãi các khoản huy động cho đầu tư phát triển 801.900 triệu đồng; dự phòng ngân sách 1.162.526 triệu đồng; bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 10.460 triệu đồng; chi tạo nguồn cải cách tiền lương 2.970.618 triệu đồng.

Tổng số chi ngân sách quận, huyện, thị xã (gồm cả xã, phường, thị trấn) 8.091.266 triệu đồng (bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố 4.925.004 triệu đồng).

Bội thu, chi trả nợ gốc và mức huy động của ngân sách địa phưong năm 2019: Bội thu ngân sách địa phương năm 2019 là 1.194.000 triệu đồng; Dự toán chi trả nợ gốc của ngân sách cấp Thành phố năm 2019 là 3.720.000 triệu đồng; Mức huy động của ngân sách Thành phố năm 2019 là 2.526.000 triệu đồng từ nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ.

Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để tạo nguồn, bố trí chi thực hiện cải cách tiền lương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thống nhất mức huy động tối đa cho đầu tư phát triển (vay để bù đắp bội chi) năm 2019 là 3.500 tỷ đồng, trong đó, phân bổ vào giao trong dự toán đầu năm số vay cho đầu tư phát triển từ nguồn vay lại ODA của Chính phủ là 2.526 tỷ đồng, chưa huy động đối với phần vay trong nước còn lại; trong năm căn cứ tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn cho các dự án, trường hợp có nhu cầu huy động từ nguồn vay trong nước, UBND Thành phố thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố về phương án triển khai cụ thể, xin ý kiến thông nhất của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND Thành phố vào kỳ họp gần nhất.

Nộp về ngân sách Thành phố toàn bộ số tiền thu được từ khoản thu tương đương giá trị quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước để Thành phố thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ.

HĐND TP thống nhất tiếp tục thực hiện cơ chế thưởng cho ngân sách các quận, huyện, thị xã 30% số thu thuế, phí, lệ phí (đối với các khoản thu phân cấp cho quận, huyện, thị xã quản lý) tăng thêm so với dự toán năm 2019 và số thực hiện năm 2018 nộp về ngân sách Thành phố (trong trường hợp ngân sách Thành phố có tăng thu).


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật