Đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Long Biên (20:08 19/12/2018)


HNP - Ngày 19/12, Đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc với cử tri huyện Gia Lâm, quận Long Biên sau kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân trả lời kiến nghị cử tri


Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND TP đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7; cũng như trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa XV.
 
Phát biểu tại hội nghị, các cử tri huyện Gia Lâm chủ yếu tập trung ý kiến vào các vấn đề đang được Nhân dân quan tâm, gồm: Quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư, đầu tư xây dựng hệ thống đường làng ngõ xóm và hệ thống chiếu sáng; việc đầu tư tu bổ công trình tâm linh tại một số địa phương...

Tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương, Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Quân đã làm rõ một số nội dung cử tri phản ánh. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền của huyện sẽ được đoàn đại biểu HĐND Thành phố tập hợp báo cáo HĐND Thành phố để chuyển các ngành chức năng trả lời cử tri.
 
Tiếp xúc cử tri quận Long Biên báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND TP
 
* Cùng ngày, tại Hội trường Khu liên cơ quan quận Long Biên, Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 - HĐND thành phố khoá XV.
 
Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tại đơn vị bầu cử số 9, Bí thư Quận ủy Đỗ Mạnh Hải đã báo cáo những nội dung chính của kỳ họp; đồng chí Trương Việt Dũng thay mặt Tổ đại biểu thông báo tới cử tri những ý kiến trả lời của UBND thành phố Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri lần trước.

Hội nghị tiếp xúc đã có 05 ý kiến phát biểu của cử tri, trong đó, bày tỏ thống nhất với nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bên cạnh đó, các