Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu (10:57 19/12/2018)


HNP - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu.

Cụ thể, kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm xem tại đây.

* Cùng ngày, HĐND TP Hà Nội ban hành nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND Thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t