Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Hà Nội (10:52 19/12/2018)


HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, HĐND TP thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do UBND Thành phố trình theo Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 20/11/2018.

HĐND TP giao UBND Thành phố hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trên cơ sở rà soát tiếp thu các ý kiến góp ý của các Bộ, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định. Trong quá trình hoàn thiện báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch, đề nghị quan tâm thêm một số nội dung sau:

Đánh giá kỹ hơn về các hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là QH2011), đánh giá đầy đủ hơn việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, cập nhật các số liệu về dự kiến kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được đến hết năm 2018, khả năng thực hiện đến hết năm 2020; chuẩn xác lại một số thông tin trong báo cáo.

Bổ sung phần bối cảnh quốc tế có những điểm mới so với thời điếm phê duyệt QH2011 có tác động trực tiếp đến nội dung điều chỉnh cục bộ (các hiệp định quốc tế song phương, đa phương mới có hiệu lực...)

Phân tích kỹ hơn các tác động xã hội, tác động đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng tại khu vực bị ảnh hưởng của việc bổ sung dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa; đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực, khắc phục những phát sinh do điều chỉnh cục bộ gây ra, đề xuất nguồn vốn đầu tư nâng cấp hạ tầng, đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu vực Dự án. Chú trọng đến sự khớp nối của Điều chỉnh cục bộ quy hoạch với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020 của Thành phố và của huyện Sóc Sơn.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05/12/2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật