Phê duyệt chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (10:51 19/12/2018)


HNP - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV 05/12/2018, HĐND TP thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư 21 dự án nhóm B và 02 dự án trọng điểm nhóm C thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư dự kiến 9.417.059 triệu đồng. Đồng thời, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 03 dự án nhóm B thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư dự kiến 1.830.549 triệu đồng.

HĐND TP giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết. Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện: Rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khớp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kĩ thuật phù hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện; Xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án, kinh phí GPMB đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; Áp dụng đúng quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hoàn thiện việc lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

Lập hồ sơ xin ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ NN&PTNT về các chỉ tiêu thiết kế, phương án kỹ thuật và quy mô dự án đối với các dự án có liên quan đến đê điều: (1) Xây dựng tuyến đường vào cảng Khuyến Lương; (2) Xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - đường Thanh Niên để hạn chế ùn tắc giao thông, quận Ba Đình và quận Tây Hồ; (3) Xây dựng hầm đường bộ có kết hợp cho người đi bộ nối từ phố Trần Nguyên Hãn sang phố Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm.

Trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H2-2, Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn. Chỉ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khi đảm bảo điều kiện phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

Chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao: Thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

Trong xây dựng kế hoạch và điều hành kế hoạch đầu tư công hằng năm, sắp xếp bố trí vốn các dự án theo thứ tự ưu tiên đã được HĐND Thành phố quyết nghị, trong đó ưu tiên đầu tư các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm, các dự án triển khai các chương trình công tác lớn, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giai đoạn 2016-2020 của Thành phố, các dự án giải quyết nhu cầu dân sinh bức xúc, kiến nghị chính đáng của cử tri.

HĐND TP giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật