Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017 (10:50 19/12/2018)


HNP - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017.

Theo đó, HĐND TP phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017 như sau: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 212.547.270.270.509 đồng.

Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương: 138.553.802.721.472 đồng; Tổng chi ngân sách địa phương: 107.108.354.133.472 đồng; Vay của ngân sách địa phương: 1.697.461.996.213 đồng; Trả nợ gốc của ngân sách địa phương: 145.713.151.616 đồng; Kết dư ngân sách địa phương: 32.997.197.432.597 đồng.

Quyết toán thu, chi ngân sách cấp Thành phố: Tổng thu ngân sách cấp Thành phố: 82.407.393.729.905 đồng; Tổng chi ngân sách cấp Thành phố: 69.324.115.522.262 đồng; Vay của ngân sách cấp Thành phố: 1.697.461.996.213 đồng; Trả nợ gốc của ngân sách cấp Thành phố: 145.713.151.616 đồng; Kết dư ngân sách cấp Thành phố: 14.635.027.052.240 đồng.

HĐND TP giao UBND Thành phố thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo quy định; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ số chi chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018 của các đơn vị, đảm bảo chi đúng nhiệm vụ chi được chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc và nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm, chậm hoàn thành việc thực hiện kiến nghị kiểm toán theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện cùng với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 tại kỳ họp cuối năm 2019. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV kỳ họp thứ 07 thông qua ngày 04/12/2018.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật