Ban hành nghị quyết về các kỳ họp trong năm 2019 (13:33 13/12/2018)


HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, HĐND TP thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Kỳ họp giữa năm được tiến hành vào đầu tháng 7 của năm; Kỳ họp cuối năm được tiến hành vào đầu tháng 12 của năm.

Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐND Thành phố triệu tập các kỳ họp bất thường HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND TP Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND Thành phố và Văn phòng HĐND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 05/12/2018.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật