HĐND các cấp thành phố Hà Nội: Chú trọng triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin (14:16 14/12/2018)


HNP - Sau 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1408/QĐ-TTg, ngày 15/7/2016, của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã chủ động tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho báo chí dưới nhiều hình thức, bảo đảm sự công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần giúp báo chí phản ánh, thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời mọi mặt của đời sống xã hội trên địa bàn Thành phố.

Bám sát vào các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Thành phố và thông qua hoạt động giám sát, khảo sát, kiến nghị của cử tri, yêu cầu từ thực tiễn, HĐND Thành phố và HĐND các cấp đã chú trọng công tác rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết để làm căn cứ ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách, tháo gỡ và giải quyết các vấn đề khó khăn, bất cập trong phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách nhà nước và những vấn đề dân sinh bức xúc của mỗi địa phương, góp phần vào sự thành công chung của Thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND Thành phố đã ban hành 67 Nghị quyết; HĐND quận, huyện, thị xã đã ban hành 1.017 nghị quyết; HĐND xã, phường, thị trấn đã ban hành 12.393 nghị quyết và được công khai trên cổng thông tin của HĐND các cấp.

Tại các kỳ họp thường kỳ, HĐND các cấp xem xét, cho ý kiến về các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân theo đúng quy trình, quy định. Các báo cáo do UBND các cấp trình tại các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, bám sát các quy định của pháp luật, văn bản của cấp trên, phù hợp với nghị quyết của cấp ủy cùng cấp và tình hình thực tế của địa phương. Để có được báo cáo thẩm tra trong kỳ họp đảm bảo sát thực tiễn, trước kỳ họp HĐND có khảo sát, làm việc và đi thực tế ở từng ngành, trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm, để từ đó rút ra những kinh nghiệm tốt, những điểm còn tồn tại, hướng giải quyết, khắc phục. Vì vậy, những tổng hợp, đánh giá của HĐND được nêu trong các báo cáo luôn được UBND và các ngành đồng tình, tổ chức khắc phục.

Việc tổ chức phiên chất vấn trong kỳ họp và phiên giải trình giữa hai kỳ họp là hình thức giám sát trực tiếp và quan trọng để đại biểu HĐND thực hiện chức năng nhiệm vụ, thể hiện chính kiến và trách nhiệm của mình trước cử tri. Nội dung giám sát, giải trình tập trung vào việc giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng, vấn đề dân sinh bức xúc tại địa phương và được phát thanh, truyền hình trực tiếp để đông đảo cử tri Thủ đô và cử tri cả nước quan tâm, theo dõi.

Trong công tác tiếp xúc cử tri, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định pháp luật về TXCT trước và sau kỳ họp. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri được thông báo công khai để cử tri biết và đến dự. Đối tượng, thành phần tham gia tiếp xúc cử tri được mở rộng. Các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được tổng hợp phân loại kịp thời và chuyển đến các cơ quan liên quan trả lời tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp.

Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, các đại biểu HĐND Thành phố tiếp công dân theo Tổ đại biểu tại đơn vị bầu cử, tạo điều kiện để các đại biểu gần gũi hơn với cử tri, nắm bắt vụ việc cụ thể tại nơi mình ứng cử. Thời gian, địa điểm, lịch tiếp công dân của từng đại biểu tại các đơn vị bầu cừ được công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân các quận, huyện, thị xã. Thông qua công tác tiếp công dân, đại biểu HĐND các cấp đã tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, hướng đẫn công dân thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của mình, giải đáp, trả lời các vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm; tiếp thu các kiến nghị, phản ánh chính đáng của cử tri, nhân dân chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, HĐND các cấp đã tổ chức lồng ghép các nội dung Luật tiếp cận thông tin gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Phối hợp với UBND các cấp tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến các luật mới ban hành; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; Tổ chức tập huấn về cung cấp thông tin mời thầu, đấu thầu trực tuyến cho các lãnh đạo, công chức chuyên môn các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn; Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ viết tin, bài trên phát thanh, cổng thông tin điện tử cho đội ngũ phóng viên trên địa bàn Thành phố,…

Trong thời gian tới, HĐND các cấp thành phố Hà Nội tiếp tục kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ chính trị của đất nước, Thủ đô. Chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, bám sát, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Trung ương, Thành phố đáp ứng quyền được thông tin của nhân dân đảm bảo định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức tuyên truyền, phố biến các văn bản Quy phạm pháp luật mới; biên soạn và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật.

Cùng với đó, tăng cường cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử cấp huyện về các chương trình, kế hoạch, các nội dung chỉ đạo, điều hành quản lý của HĐND các cấp. Thường xuyên có văn bản chỉ đạo xử lý thông tin đối với các vụ việc nóng, phức tạp đến các ngành, lĩnh vực trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp thông tin nâng cao ý thức trách nhiệm, trung thực, khách quan và thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật phát ngôn, qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc thông tin, từng bước đưa Luật Tiếp cận thông tin đi vào cuộc sống.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật