Tham mưu hiệu quả lĩnh vực văn hóa-xã hội (19:34 08/12/2018)


HNP - Năm 2018, triển khai chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, trên cơ sở quy chế làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội, các nội dung công tác hoạt động của Ban đều được bàn bạc thống nhất trong tập thể và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu và nhiệm vụ.

Cụ thể, Ban đã thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố phân công gắn liền với các hoạt động của Thành phố. Chủ động theo dõi, tổng hợp, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế - xã hội theo các Chương trình, Nghị quyết của Thành ủy. Qua đó, đã thực hiện các nội dung giám sát, khảo sát, phát hiện ra nhiều nội dung, vấn đề còn vướng mắc, từ đó, nêu đúng và trúng các nguyên nhân khách quan, chủ quan và kiến nghị, đề xuất hướng giải quyết cùng các cơ quan, đơn vị của Thành phố để tiếp tục triển khai, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu như Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra

Đáng chú ý, Ban đã tham mưu Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố các nội dung thực hiện đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND Thành phố. Các hoạt động của Ban trong nửa nhiệm kỳ đã được đổi mới, phản ánh được thực tiễn, những vấn đề bất cập, bức xúc của cử tri, dư luận nhân dân, đồng thời đề xuất được những biện pháp thiết thực giải quyết các vướng mắc, tháo gỡ nhiều nội dung khó, được UBND và các ngành tiếp thu nghiêm túc, được Thường trực HĐND Thành phố, HĐND Thành phố ghi nhận, các cơ quan, đơn vị đánh giá cao.

Đặc biệt, trong năm 2018, Ban Văn hóa-Xã hội đã tham mưu với Thường trực HĐND Thành phố tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn Thành phố. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm phiên giải trình được tổ chức đúng luật, chất lượng, hiệu quả và tạo được dư luận tốt trong nhân dân.

Trong công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND Thành phố, hoạt động thẩm tra, chất vấn tại kỳ họp, Ban Văn hóa - Xã hội đã tích cực tham gia xây dựng, chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp HĐND Thành phố. Phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố ngay từ đầu trong việc xây dựng, góp ý vào báo cáo, tờ trình, đề án trình HĐND Thành phố, nhất là những nội dung lớn, phức tạp, còn có nhiều ý kiến khác nhau. Theo phân công của Thường trực HĐND Thành phố, Ban chủ trì tổ chức thẩm tra 10 báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết chuyên đề do UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại kỳ họp thứ 6, 7. Phối hợp với các Ban thẩm tra 16 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực phân công.

Hoạt động thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội đã được thực hiện đúng trình tự luật định, kỹ lưỡng và khoa học. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình HĐND Thành phố tại các kỳ họp HĐND Thành phố đều được Ban chủ động tổ chức thẩm tra sớm. Bên cạnh đó, Ban chủ động tổ chức khảo sát chuyên đề để bổ sung những thông tin phục vụ công tác thẩm tra.

Trong hoạt động chất vấn tại kỳ họp, trên cơ sở ý kiến cử tri, những thông tin, tài liệu có được từ hoạt động giám sát, khảo sát, từ thực tiễn công việc đang đảm nhận, thành viên Ban đã tích cực thảo luận đóng góp ý kiến không chỉ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội mà trên toàn diện các mặt công tác của Thành phố. Nhiều ý kiến của thành viên Ban có chất lượng, mang tính chuyên môn cao, thuyết phục, phù hợp thực tiễn được chủ tọa kỳ họp kết luận đưa vào Nghị quyết kỳ họp.

Trong hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề, căn cứ vào chương trình giám sát của HĐND, phân công của Thường trực HĐND và tình hình thực tế của Thành phố, năm 2018, Ban Văn hóa-Xã hội đã tổ chức thực hiện 10 cuộc giám sát, khảo sát. Các báo cáo khảo sát, giám sát đều được ban hành đúng thời gian, công khai theo quy chế làm việc của cơ quan và gửi đến các cơ quan hữu quan theo quy định. Kiến nghị qua khảo sát, giám sát của Ban đã được UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị tiếp thu, triển khai thực hiện. Các nội dung tham mưu của Ban là một trong các căn cứ để Thành ủy, HĐND Thành phố quyết định những vấn đề quan trọng của Thành phố.

Bên cạnh việc tổ chức đoàn giám sát, Ban còn tăng cường giám sát qua báo cáo, giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nhìn chung, hoạt động giám sát, khảo sát của Ban trong năm qua rất tích cực, chủ động; phương thức giám sát ngày càng gọn nhẹ, hiệu quả; có sự kết hợp cả giám sát tổng thể và giám sát chuyên đề, giám sát rộng và giám sát có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp nghe báo cáo với nghiên cứu văn bản và khảo sát thực tế, cùng một nội dung có thể giám sát ở nhiều địa bàn, làm việc với nhiều cơ quan, đối tượng khác nhau để có thông tin nhiều chiều.

Các kiến nghị của Ban đã được tiếp thu, từng bước giải quyết, nhiều kiến nghị đã được UBND Thành phố kịp thời chỉ đạo giải quyết, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND Thành phố. Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được báo cáo HĐND Thành phố, gửi đến UBND Thành phố, cung cấp thông tin cho các đại biểu HĐND trong quá trình chất vấn, tái chất vấn hoặc thảo luận, quyết định những nội dung liên quan và công khai cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của HĐND Thành phố để cử tri biết và tham gia giám sát.

Theo kế hoạch, dự kiến năm 2019, Ban Văn hóa-Xã hội sẽ thực hiện hoạt động giám sát tập trung vào một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, an toàn thực phẩm, quản lý lễ hội,… Trong công tác tham mưu HĐND Thành phố, Ban sẽ tập trung tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại các kỳ họp theo phân công của Thường trực HĐND Thành phố, trong đó chú trọng đến công tác khảo sát chuyên đề và làm việc với các sở, ngành về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của năm 2019.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t