Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 (16:50 07/12/2018)


HNP - Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Thị  Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu bế mạc Kỳ họp


Kính thưa đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH  Hà Nội!
Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội!
Kính thưa các đồng chí Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy!
Thưa các vị đại biểu HĐND TP, các vị khách quý và cử tri Thủ đô!

Sau 3 ngày làm việc trách nhiệm, hiệu quả, kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa XV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra. HĐND Thành phố vui mừng được đón đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các đồng chí Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Thành phố, quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành đã về dự kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí!

Để chuẩn bị cho các nội dung trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố đã chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ và triển khai các bước triển khai rất thận trọng. Những vấn đề nhạy cảm, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, HĐND đã lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học thông qua các cuộc hội thảo và ý kiến phản biện của MTTQ. Ví dụ như Nghị quyết về Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được tổ chức Hội thảo nhiều lần (5 cuộc hội thảo với 25 ý kiến trực tiếp và 30 ý kiến bằng văn bản; 3 cuộc họp tập thể UBND Thành phố; 03 cuộc họp xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; đặc biệt được đưa ra thảo luận kỹ tại Hội nghị lần thứ 14 của BCH Đảng bộ Thành phố trước khi trình HĐND; họp thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố). Các chính sách được ban hành kỳ này được UBND và HĐND Thành phố đưa lên Cổng Thông tin điện tử để lấy ý kiến nhân dân và ý kiến của các đối tượng trong phạm vi ảnh hưởng, tác động. Chính vì vậy, tại kỳ họp này HĐND TP đã thông qua 20 nghị quyết chuyên đề và thường kỳ với tỷ lệ thống nhất cao, 100% các đại biểu dự họp đều thống nhất với nghị quyết. Tuy nhiên để có giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ năm 2019, HĐND đã dành thời gian thảo luận kỹ về nhiệm vụ năm 2019, đặc biệt nhấn mạnh giải pháp khắc phục tồn tại, trong đó, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, rõ trách nhiệm; tiếp tục thực hiện chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, coi trọng tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra; chú trọng phát triển đô thị, quản lý phương tiện giao thông, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông; đẩy mạnh đầu tư phát triển văn hóa - xã hội tương xứng với phát triển kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan và nơi công cộng. Chú trọng tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và các hoạt động đối ngoại.

Việc HĐND Thành phố thông qua 14 nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để Thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; Đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, HĐND đã thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đó là lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ chức vụ do HĐND bầu. Kết quả, cả 36 đồng chí được lấy phiếu đều đạt mức tín nhiệm cao và tín nhiệm trên 80% trở lên, trong đó đạt từ 80 phiếu tín nhiệm cao là 11 đồng chí và các đồng chí có phiếu tín nhiệm thấp từ 10 đến 18 phiếu chỉ có 13 đồng chí. Kết quả đó là sự khẳng định, sự ghi nhận, sự nỗ lực của từng đồng trên cương vị công tác của mình đã có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Thành phố qua nửa nhiệm kỳ; đó cũng là dịp để các đồng chí được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình, từ đó, xây dựng kế hoạch để tiếp tục rèn luyện phẩm chất, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót để không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công việc trên cương vị công tác được giao.  

HĐND TP thực hiện việc miễn nhiệm Ủy viên UBND Thành phố đối với đồng chí Nguyễn Doãn Anh, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và đồng chí Phan Lan Tú, nguyên Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông do chuyển công tác và nghỉ chế độ; bầu Ủy viên UBND Thành phố đối với đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và đồng chí Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Thay mặt HĐND Thành phố, tôi xin chúc mừng các đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới, chúc các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới của mình.

HĐND Thành phố đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Điểm mới của chất vấn tại kỳ họp này là lựa chọn việc thông qua 2 nghị quyết mà nội dung đã được HĐND giám sát, giải trình gắn với việc chất vấn làm rõ vướng mắc, tồn tại, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nội dung HĐND đã giám sát. Và đây cũng là việc HĐND giám sát đến cùng vấn đề nhân dân quan tâm. 02 nội dung chất vấn đó là: Tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai; (2) kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Phiên chất vấn đã có 12 lượt đại biểu tham gia chất vấn; 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 03 đồng chí Giám đốc Sở, 03 Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã thể hiện sự nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm; đại biểu hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm, người trả lời chất vấn rõ ràng, cụ thể, trong đó đặc biệt là ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP đã nhận rõ trách nhiệm, nêu ra lộ trình và mốc thời gian giải quyết.

Trân trọng tiếp thu ý kiến của đại biểu và ý kiến của cử tri thông qua tổng hợp của MTTQ Thành phố, tại kỳ họp, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã phát biểu giải trình, báo cáo làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những tồn tại của UBND các cấp trong năm 2018, nhấn mạnh các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm của chính quyền các cấp, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết HĐND Thành phố với 13 nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, mong muốn HĐND, UBND, MTTQ Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong các hoạt động khảo sát, giám sát và đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019.

Kính thưa các vị khách quý, thưa các vị đại biểu HĐND Thành phố!

Kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND Thành phố, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm và tình cảm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Đề nghị các cấp, các ngành Thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Bí thư Thành ủy tại phiên khai mạc kỳ họp để không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ, sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã đã tham dự kỳ họp với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, quyết liệt; thể hiện rõ quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND Thành phố, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, các vị đại biểu đã tham gia kỳ họp với tinh thần nghiêm túc, 102/102 đại biểu đã dự kỳ họp; các đồng chí đã tham gia ý kiến với tinh thần trách nhiệm rất cao.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cử tri và nhân dân Thủ đô đã đóng góp vào sự thành công của kỳ họp; cảm ơn sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội trước, trong và sau kỳ họp.

Cảm ơn cán bộ, nhân viên Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND Thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan đã đóng góp tích cực, trách nhiệm vào thành công của kỳ họp.

Một lần nữa xin chúc các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân Thủ đô sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa XV.

Xin trân trọng cảm ơn!Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t