HĐND TP Hà Nội hoạt động ngày càng đồng bộ, thiết thực, hiệu quả (13:03 04/12/2018)


HNP - Sáng 4/12, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đã báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND TP năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Kết quả nổi bật năm 2018 của HĐND TP là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ ngày càng đồng bộ, thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tại kỳ họp


Cụ thể, Thường trực HĐND TP đã tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND ngày 4/1/2018 của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND, cụ thể hóa theo danh mục 252 công việc trọng tâm. Toàn bộ công việc trong kế hoạch công tác của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND đã được triển khai, cơ bản đúng thời gian, tiến độ và chất lượng.

HĐND TP đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 6 và chuẩn bị chu đáo Kỳ họp thứ 7 theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả, chất lượng ngày càng nâng cao. Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND TP đã quyết nghị, ban hành 3 nghị quyết thường kỳ và 7 nghị quyết chuyên đề. Ngay sau ban hành, các nghị quyết được UBND TP và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai đúng quy định, đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND TP cũng được triển khai tích cực.

Đặc biệt trong năm, Thường trực HĐND TP đã tổ chức thành công, có chất lượng, nghiêm túc, hiệu quả 2 phiên giải trình, được Trung ương, HĐND các tỉnh, TP trong cả nước và cử tri Thủ đô quan tâm theo dõi, đánh giá cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới HĐND các cấp. Ngay sau phiên giải trình, những kết quả, hiệu ứng lan tỏa tích cực đã được thể hiện rõ nét; được UBND TP và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tới Thường trực HĐND TP.

Đồng thời, hoạt động giám sát, khảo sát cũng ngày càng toàn diện, hiệu quả, sát yêu cầu thực tiễn. Cùng với giám sát tại các kỳ họp của HĐND, phiên giải trình của Thường trực HĐND thì Thường trực, các ban, Văn phòng và các đại biểu HĐND TP đã tích cực triển khai các chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng tinh gọn, chất lượng. Trong đó, HĐND TP tổ chức 2 đoàn giám sát chuyên đề về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai và về tình hình thực hiện kêt quả kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các ban, Văn phòng, tổ ĐB cũng chủ động triển khai 65 cuộc giám sát, khảo sát.

Đáng chú ý, điểm mới là trong hoạt động giám sát của các tổ ĐB HĐND TP, Thường trực HĐND là đã có văn bản điều hòa, hướng dẫn hoạt động giám sát và tổng hợp, công bố công khai lịch giám sát của mọi tổ ĐB HĐND TP; cùng sự vào cuộc tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của các tổ và ĐB. Đến nay, đã có 17/30 tổ chủ động thực hiện 21 cuộc giám sát, khảo sát theo chương trình đề ra.

Bên cạnh triển khai kịp thời, hiệu quả, chất lượng các công việc theo thẩm quyền của Thường trực HĐND TP, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, kiến nghị của cử tri cũng được thực hiện nghiêm túc, đổi mới. Trong năm đã có 123 cuộc tiếp xúc cử tri của ĐB HĐND TP, tiếp thu hơn 600 ý kiến, kiến nghị của cử tri; từng bước đổi mới theo hướng tăng số cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng phần giải trình, trả lời của các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã. Thực hiện đổi mới, Thường trực HĐND còn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP". Chủ tịch và các phó chủ tịch HĐND TP cũng tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân TP với 9 vụ việc đơn thư do HĐND TP chuyển nhưng chậm được giải quyết, đến nay đã có 4 vụ việc giải quyết xong; HĐND TP tiếp nhận, xử lý xử lý 1.611 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đã xử lý và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, năm 2019, HĐND TP đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sẽ tập trung thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVT, các nghị quyết của HĐND TP, chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của TP, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH, AN-QP năm 2019 và của cả nhiệm kỳ 2016-2021”, Phó Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh. Cùng với đó, HĐND TP sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thường kỳ và đột xuất năm 2019 với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển TP; tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND hàng tháng; lựa chọn nội dung và chuẩn bị tốt tổ chức phiên họp giải trình của Thường trực HĐND TP. Đặc biệt, sẽ triển khai 3 cuộc giám sát chuyên đề về: Kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC và các chỉ đạo của Chính phủ, TP về công tác cải cách hành chính; việc thực hiện một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; việc chấp hành quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng. HĐND TP cũng sẽ chuẩn bị, triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng “Đề án thí điểm chính quyền đô thị” sau khi được Bộ Chính trị phê duyệt.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t