Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND TP tại kỳ họp thứ 7 (10:34 04/12/2018)


HNP - Sáng 4/12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 7. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7


Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam!

Kính thưa đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH  Hà Nội!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố !

Thưa các đồng chí Thường trực, Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Thành phố;

Thưa các đồng chí đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội Hà Nội, các vị đại biểu HĐND TP

Thưa cử tri và nhân dân Thủ đô!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; hôm nay, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV tiến hành kỳ họp thứ Bảy. Thay mặt Thường trực HĐND Thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí đại biểu đại diện cơ quan Trung ương, các đồng chí Thường trực Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo MTTQ, sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các vị đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu HĐND Thành phố đã về dự kỳ họp. Xin gửi tới các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân Thủ đô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Theo quy định của Luật, căn cứ vào tình hình và yêu cầu thực tiễn của Thành phố; sau khi thống nhất nội dung với UBND, MTTQ TP tại kỳ họp này, HĐND sẽ bàn các nội dung sau:

Thứ nhất, về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020.

Thực hiện chủ đề năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Thành phố đã tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động. Cùng với sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; kinh tế - xã hội năm 2018 của Thành phố đạt được những kết quả rất tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, tất cả 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự kiến đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Những kết quả đó đã góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Qua 3 năm thực hiện Kế hoạch, trong số 17 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND, Thành phố đã về đích sớm 3 chỉ tiêu quan trọng, dự kiến 12 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch, 2 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Do vậy, tại kỳ họp này, để kinh tế - xã hội Thành phố tiếp tục phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và tiến tới thực hiện thắng lợi 14 chỉ tiêu còn lại trong kế hoạch 5 năm 2016-2020; tôi đề nghị HĐND Thành phố cần phải đánh giá khách quan những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình thực hiện.

Hai là, HĐND Thành phố căn cứ theo quy định của luật xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo và 6 nghị quyết thường kỳ, 9 báo cáo và 14 nghị quyết chuyên đề để phục vụ cho sự phát triển của Thành phố và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Những chuyên đề này, HĐND đã phối hợp với UBND, UB MTTQ TP và các sở ban ngành chuẩn bị theo đúng quy trình. Một số chuyên đề được tổ chức phản biện theo đúng yêu cầu của Ban Thường vụ.
Ba là, HĐND Thành phố dành 1/3 thời gian của kỳ họp để thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua kỳ họp, đó là hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan và thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND giám sát trực tiếp tại kỳ họp bằng việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu.

Đối với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND sẽ tập trung vào 02 nội dung đã được HĐND Thành phố giám sát và Thường trực HĐND Thành phố tổ chức phiên giải trình trong năm 2018 đó là tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ do HĐND bầu: Căn cứ quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy định của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hướng dẫn của Thành ủy về lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 đồng chí giữ chức vụ do HĐND bầu. Đến thời điểm này Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND Thành phố đã thực hiện các bước của việc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm khách quan, đúng quy trình, quy định.

Bốn là, HĐND Thành phố tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Đó là miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND Thành phố do thuyên chuyển công tác.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ Bảy HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ Bảy HĐND Thành phố Hà Nội khóa 15.

Xin trân trọng cảm ơn!Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t