Phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND TP tại kỳ họp thứ 7 (10:34 04/12/2018)


HNP - Sáng 4/12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 7. Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7


Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam!

Kính thưa đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH  Hà Nội!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố !

Thưa các đồng chí Thường trực, Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Thành phố;

Thưa các đồng chí đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội Hà Nội, các vị đại biểu HĐND TP

Thưa cử tri và nhân dân Thủ đô!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; hôm nay, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV tiến hành kỳ họp thứ Bảy. Thay mặt Thường trực HĐND Thành phố, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí đại biểu đại diện cơ quan Trung ương, các đồng chí Thường trực Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo MTTQ, sở, ngành, quận, huyện, thị xã, các vị đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu HĐND Thành phố đã về dự kỳ họp. Xin gửi tới các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân Thủ đô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Theo quy định của Luật, căn cứ vào tình hình và yêu cầu thực tiễn của Thành phố; sau khi thống nhất nội dung với UBND, MTTQ TP tại kỳ họp này, HĐND sẽ bàn các nội dung sau:

Thứ nhất, về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020.

Thực hiện chủ đề năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Thành phố đã tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, rõ trách nhiệm, rõ hiệu q