Việc lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo đúng luật, hiệu quả (16:51 29/11/2018)


HNP - Chiều 29/11, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội chủ trì tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi họp báo


Theo Phó Chánh văn phòng HĐND TP Trần Hợp Dũng: kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 04 đến ngày 06/12/2018, tại trụ sở HĐND - UBND Thành phố Hà Nội. Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; công tác phòng chống tham nhũng; hoạt động của HĐND Thành phố; công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hà Nội; công tác xét xử của Tòa án nhân dân Thành phố; công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố...

Đồng thời xem xét các báo cáo chuyên đề quan trọng về: Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Thủ đô; Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố thông qua Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; kết quả 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; kết quả 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của Thành phố; kết quả 02 năm thực hiện phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng đô thị, kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố; báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố về thực hiện nhiệm vụ được HĐND Th