Thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ Sáu:


Nâng cao chất lượng giáo dục ngoài công lập (22:09 21/11/2018)


HNP - Đến thời điểm này, HĐND TP đang gấp rút chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV. Trong đó, nhiệm vụ không thể thiếu là đánh giá việc thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp trước-kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Thực tế cho thấy, ngay sau khi có kết luận của chủ tọa, UBND TP đã tích cực triển khai bằng những việc làm cụ thể, một trong số các nhiệm vụ được UBND TP triển khai nghiêm túc đó là công tác quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập (NCL) trên địa bàn thành phố.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc kết luận, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và chính quyền các cấp tăng cường quản lý giáo dục nói chung và hệ thống giáo dục ngoài công lập nói riêng. Triển khai kết luận này, UBND TP đã chỉ đạo rà soát các cơ sở giáo dục NCL trên địa bàn, đảm bảo quản lý giáo dục theo đúng quy định về chất lượng giáo viên, giáo trình giảng dạy, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học... Kiên quyết xử lý các cơ sở sai phạm, có lộ trình khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Qua rà soát các cơ sở NCL trên địa bàn cho thấy, năm học 2018-2019, Hà Nội có 520 trường tư thục (có 29 trường đạt chuẩn quốc gia) với 14.465 nhóm lớp, 254.967 học sinh, 28.035 giáo viên. Các trường tư thục đã đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 255.000 học sinh, chiếm tỷ lệ 12,9% học sinh các cấp học mầm non và phổ thông trên địa bàn Thành phố; Giải quyết việc làm cho khoảng 42.000 người (gồm đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên) với kinh phí chi trả lương hơn 2.520 tỷ đồng/năm.

Thành phố đã tạo điều kiện và cấp khoảng 1.673.000m2 đất cho 104 trường NCL, huy động vốn xã hội hóa hơn 2.673 tỷ đồng thực hiện 72 dự án xây dựng trường lớp NCL. Nhiều mô hình giáo dục tiên tiến đã được triển khai tại các trường NCL (trường chất lượng cao, trường có yếu tố nước ngoài, trường quốc tế tại Việt Nam...); các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao ở khu vực đô thị.

Qua kiểm tra, giám sát, đã phát hiện có một số cơ sở giáo dục sai phạm trong thực hiện liên kết đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời chấn chỉnh và xử phạt vi phạm hành chính đối tượng vi phạm. Cùng với đó, UBND TP chỉ đạo ngành giáo dục có giải pháp kiểm định, công bố công khai trên các hệ thống thông tin về kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đối với các cơ sở giáo dục NCL theo quy định, làm căn cứ để người dân giám sát và xem xét mức thu học phí tương ứng với chất lượng giáo dục. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định nộp báo cáo tài chính và xem xét, kiểm tra việc thực hiện công khai kết quả thu chi tài chính theo quy định. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2017-2018, hầu hết các trường NCL cơ bản đã thực hiện đầy đủ việc nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế, biên bản kiểm kê và định giá tài sản cho các cơ quan chủ quản theo quy định.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và chú trọng hậu kiểm tra sau khi cấp phép hoạt động đối với các cơ sở giáo dục NCL để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, đặc biệt chú ý đến các cơ sở giáo dục loại hình tư thục, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm tư vấn du học tự túc; các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm không có giấy phép.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, phối hợp giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động đối với các trung tâm trên địa bàn Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc thực hiện các kế hoạch kiểm tra, thanh tra năm 2018. Sau một số vụ việc trung tâm hoạt động không phép trên địa bàn, qua các cuộc họp giao ban công tác chuyên môn với các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị liên ngành địa phương phối hợp chặt chẽ, tăng cường rà soát, kiểm tra, thanh tra các trung tâm. Thời gian qua, đánh giá liên ngành địa phương đã vào cuộc chủ động, tích cực hơn; giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh giáo dục; chấn chỉnh và xử lý kịp thời sai phạm. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với các trung tâm và sơ kết đánh giá công tác quản lý, phối hợp quản lý trên địa bàn quận, huyện, thị xã; trao đổi những thuận lợi, khó khăn, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, phối hợp quản lý liên ngành; đánh giá kết quả hoạt động đối với các trung tâm trong 9 tháng đầu năm 2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2018-2019. Thực hiện giải pháp đẩy mạnh truyền thông, đối thoại với doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTH nhằm hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp đăng ký hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Đáng chú ý, Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật định kỳ hàng tháng danh sách các trung tâm đã được cấp chứng nhận hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của ngành để người dân và xã hội cùng kiểm tra, giám sát…

Những kết quả trên cho thấy, UBND TP đã tích cực triển khai thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 6, qua đó chất lượng giáo dục ngoài công lập được nâng lên, tạo được niềm tin đối với nhân dân.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t