Kết quả giám sát về giải quyết kiến nghị cử tri; thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật (13:59 15/11/2018)


HNP - HĐND TP vừa có Báo cáo số 78/BC-HĐND về kết quả giám sát của HĐND Thành phố về giải quyết kiến nghị cử tri; thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay.

Theo báo cáo, đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nội dung cử tri kiến nghị về nhiều lĩnh vực, trong đó, tập trung phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong thực tế hoạt động lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, giao thông, đô thị, môi trường, cải cách hành chính, các chế độ cho các đối tượng chính sách, một số kiến nghị đối với tổ chức, bộ máy, biên chế nhất là đối với đối tượng cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Kết quả: UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn đã nghiên cứu, tiếp thu, trả lời nghiêm túc 1718/ 1718 kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 5 của HĐND Thành phố, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó: kiến nghị đã giải quyết xong là 1.404 kiến nghị, bằng 81,7%; số kiến nghị đang trong quá trình giải quyết là 314 kiến nghị, bằng 18,3%; không có kiến nghị nào chưa được giải quyết. Kết quả trên, Thường trực HĐND Thành phố đều đăng tải công khai trên hệ thống trang thông tin điện tử, đồng thời, báo cáo lại cử tri qua các cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND Thành phố. Riêng 39 kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Thường trực HĐND Thành phố về "Việc thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội", hiện nay đang được tổ chức thực hiện. Đối với 341 kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố, UBND Thành phố sẽ gửi Thường trực HĐND Thành phố trong tháng 10/2018 và trả lời cử tri trước kỳ họp cuối năm của HĐND Thành phố.

UBND Thành phố từng bước chấn chỉnh, hoàn thiện công tác quản lý điều hành của các cấp chính quyền nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng của cử tri trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và chính sách phát triển Thủ đô nói riêng.

Việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, Thông báo kết luận tố cáo có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố: với sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Thường trực HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận huyện nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, Kết quả cụ thể:

Về khiếu nại, tố cáo: Tổ chức thực hiện xong 456/571 quyết định giải quyết khiếu nại, đạt 79%; 340/526 thông báo kết luận, đạt 64,3% (theo báo cáo của Thanh tra Thành phố).

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy: giải quyết xong 103/200 vụ việc, đạt 51,5%; nhiều vụ việc đã được chính quyền cơ sở quyết liệt chỉ đạo, áp dụng nhiều giải pháp, một số vụ việc giảm mức độ tiềm ẩn nguy cơ phức tạp gây mất ổn định an ninh trật tự;  05/30 quận, huyện đã giải quyết xong các vụ việc.

Mặc dù đã việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay và thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU có sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn tiếp tục khắc phục như:

Về khiếu nại: Còn 115/571 quyết định giải quyết khiếu nại đang tổ chức thực hiện. Một số quyết định giải quyết khiếu nại chưa tổ chức thực hiện dứt điểm, tồn đọng kéo dài từ những năm 2009 đến năm 2013 thường liên quan đến cơ chế, chính sách bồi thường GPMB, công tác quản lý sử dụng đất, …tập trung phần lớn trên các địa bàn quận, huyện: Hoàng Mai, Ứng Hòa, Ba Vì; có 04 quyết định do UBND Thành phố ban hành năm 2015 vẫn chưa thực hiện dứt điểm, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Về tố cáo: Còn 186/526 kết luận giải quyết tố cáo đang tổ chức thực hiện (theo báo cáo của Thanh tra Thành phố rà soát lại sau khi kết thúc giám sát). Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thông báo kết luận giải quyết tố cáo chưa tổ chức thực hiện dứt điểm, chậm triển khai, tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước (từ năm 1998 trở lại đây), thuộc thẩm quyền, trách nhiệm cấp huyện, tập trung nhiều ở một số địa bàn huyện: Thanh Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ba Vì, Ứng Hòa… Qua giải quyết tố cáo các cấp, các ngành đã phát hiện đề nghị chuyển cơ quan Công an điều tra, xác minh 06 vụ việc.

Về Nghị quyết số 15-NQ/TU: Còn 97 vụ việc đang được UBND Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát các vụ việc để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm.

Đoàn giám sát cùng đã chỉ rõ các hạn chế, nguyên nhân của việc để tồn các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực nêu ở trên đến nay vẫn chưa được tổ chức thực hiện xong và đưa ra các đề xuất kiến nghị cơ bản đối với Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t