Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Nam Từ Liêm thực hiện tốt 3 nghị quyết quan trọng của Trung ương và Thành ủy (11:40 08/11/2018)


HNP - Sáng 8/11, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì đoàn kiểm tra số 02 của Thành ủy Hà Nội làm việc với Quận ủy Nam Từ Liêm về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận buổi kiểm tra


Báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Khánh Thăng cho biết: ngay sau khi 3 nghị quyết được ban hành, Quận ủy đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên trong toàn Đảng bộ quận. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó xác định thực hiện nội dung nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Quận ủy.

Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Quận ủy đã chỉ đạo rà soát hệ thống văn bản của cấp ủy để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tinh thần nghị quyết. Quận ủy đã xây dựng lộ trình thực hiện việc hợp nhất một số cơ quan Đảng, Nhà nước và MTTQ; thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu theo chỉ đạo của Thành ủy, về nhận thức cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ đồng thuận rất cao với chủ trương trên. Hiện nay, quận đã thực hiện được 3 mô hình là Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ, Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường (thí điểm ở phường Mễ Trì).

Về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, quận đang tiến hành thành lập Trung tâm Y tế đa chức năng trên cơ sở Trung tâm GS-KHHGĐ và Trung tâm Y tế; thành lập Trung tâm văn hóa - Thông tin và Thể thao quận trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục thể thao; thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Hướng nghiệp và dạy nghề quận Nam Từ Liêm với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Từ Liêm. Bước đầu, các Trung tâm này hoạt động hiệu quả, ổn định, có điều kiện phát triển tốt hơn. Trong thời gian tới, quận sẽ đề xuất Thành phố xem xét, phê duyệt phương án tự chủ tài chính đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”, Quận ủy đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, duy trì giao ban hàng quý, tổ công tác giúp việc giao ban hàng tháng để thường xuyên rà soát kỹ lưỡng các vấn đề, vụ việc cần giải quyết. Đến nay, quận đã giải quyết được 35/42 vụ việc (đạt tỷ lệ 83,3%).

Trong xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, có 2 tổ chức cơ sở đảng yếu kém là phường Đại Mỗ và Đội Thanh tra xây dựng quận. Ngoài ra, kiểm điểm sâu Đảng ủy phường Mễ Trì về công tác quản lý đất đai. Quận ủy đã tích cực chỉ đạo cùng với các phường đẩy mạnh tuyên truyền, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn. Đến nay, 2 tổ chức cơ sở đảng này đã khắc phục được yếu kém. Đặc biệt, quận tổ chức hiệu quả việc đối thoại để xử lý, khắc phục từng vụ việc, qua đó cơ bản giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để phát sinh vụ việc mới.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, Quận ủy Nam Từ Liêm đã rất tích cực triển khai 3 nghị quyết và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, cần tiếp tục triển khai quyết liệt, rà soát kỹ các vụ việc. Đối với 2 nghị quyết của Trung ương, cần phát huy hiệu quả các đơn vị sự nghiệp sau sắp xếp, đặc biệt chú ý các đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo. Trong triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, cần giải quyết ngay bức xúc từ cơ sở, trong đó chú trọng giải quyết tốt lĩnh vực quản lý đất đai, GPMB, tăng cường đối thoại, giải quyết kiến nghị của nhân dân.

Đối với những kiến nghị đề xuất của quận, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đề nghị quận có văn bản cụ thể, chi tiết các vấn đề cần giải quyết, báo cáo thành phố. Trong đó, đơn vị sự nghiệp nào có thể chuyển sang tự chủ thì đề xuất, Thành phố sẽ xem xét, quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đánh giá công tác triển khai 3 nghị quyết của quận, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho rằng, quận đã nghiêm túc thực hiện chủ trương của Trung ương và Thành ủy. Thực hiện đồng bộ một số mô hình thí điểm trong công tác cán bộ, nghiêm túc tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của quận trên cơ sở chủ trương của Thành phố. Qua sắp xếp bước đầu cho thấy hoạt động có hiệu quả.

Trong những tháng còn lại năm 2018 và năm 2019, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đề nghị quận Nam Từ Liêm cần tập trung rà soát, sắp xếp các vị trí việc làm cho phù hợp với năng lực, tiến hành sắp xếp bộ máy các đơn vị có chức năng tương đồng. Đồng thời, quận bám sát chủ trương của Thành ủy về việc nhất thể hóa một số chức danh để triển khai, trong đó, chú trọng triển khai từ cơ sở như các tổ dân phố. Cùng với đó, phải đưa CNTT vào quản lý điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đối với các trường học có điều kiện tự chủ thì quận phải tạo điều kiện, giúp đỡ, hướng dẫn để trường chuyển sang cơ chế tự chủ. Đồng thời khuyến khích cơ chế xã hội hóa đối với các trung tâm văn hóa, thể thao, tiến tới không bao cấp. Về việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, đồng chí Vũ Đức Bảo đề nghị quận cần tập trung ổn định tình hình, chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ chi bộ cơ sở được thành công.  

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận sự nghiêm túc, bài bản, đồng bộ trong triển khai thực hiện 3 nghị quyết của Quận ủy Nam Từ Liêm, kết quả đạt được có tác động rõ đến phát triển kinh tế - xã hội của quận, trong đó, quan trọng nhất là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Quận cũng đã chú trọng củng cố tổ chức cơ sở đảng tổ dân phố, chú ý đến hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp sau sắp xếp. Đặc biệt, đối với Nghị quyết 15-NQ/TU, quận đã chủ động rà soát, phát hiện các vụ việc để giải quyết, đạt kết quả tích cực.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu Quận ủy Nam Từ Liêm rà soát lại toàn bộ các văn bản, đánh giá tiến độ thực hiện từng văn bản để có sự đôn đốc, kiểm tra. Đồng thời tiếp tục bám sát chủ trương của Thành ủy về các mô hình mới để thực hiện trên địa bàn quận. Kiên quyết có lộ trình chỉ đạo triển khai một số đơn vị công lập sang tự chủ, đặc biệt là trường học.

Đối với Nghị quyết 15-NQ/TU, yêu cầu quận phải nắm chắc tình hình, đánh giá đúng cơ sở, tránh việc xếp loại không chính xác. Đề nghị Thanh tra Thành phố phối hợp với quận rà soát lại toàn bộ các vụ việc trên địa bàn quận, đánh giá rõ thẩm quyền thuộc về cấp nào, ngành nào để có số liệu chính xác báo cáo thành phố. Các vụ việc cần có lộ trình giải quyết, đặc biệt không để phát sinh vụ việc mới. Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu quận cần thường xuyên củng cố các tổ chức cơ sở đảng.


Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật