Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND TP (20:02 06/11/2018)


HNP - Từ ngày 9/11/2018 đến ngày 21/11/2018, HĐND TP tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 tại các đơn vị bầu cử.

TT

Quận, huyện, thị xã

(Đơn vị bầu cử)

Thời gian

tiếp xúc cử tri

Địa điểm, địa chỉ tổ chức tiếp xúc cử tri

1

Huyện Thanh Oai

(Đơn vị bầu cử số 14)

1. ĐB PHÙNG THỊ HỒNG HÀ

2. ĐB ĐINH TRƯỜNG THỌ

3. ĐB NGUYỄN MINH CHUNG

08h00’ ngày 09/11/2018 (thứ 6)

Hội trường UBND- HĐND

 xã Cao Viên

huyện Thanh Oai

2

Quận Hà Đông

(Đơn vị bầu cử số 10)

1. ĐB NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

2. ĐB LÊ THỊ THU HẰNG

3. ĐB LÊ CƯỜNG

4. ĐB NGUYỄN ANH TUẤN

08h00’ ngày 13/11/2018 (thứ 3)

Trụ sở HĐND - UBND

phường Yên Nghĩa

 Tổ dân phố 10, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông

3

Huyện Mê Linh

(Đơn vị bầu cử số 22)