Nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV (10:56 01/11/2018)


HNP - Ngày 25/10, HĐND Thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 28/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội dự kiến trong tuần từ ngày 03/12 đến ngày 07/12/2018. Địa điểm họp tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND - UBND thành phố Hà Nội (số 79 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Về nội dung, kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố sẽ xem xét 15 báo cáo thường kỳ và 9 báo cáo chuyên đề. Đồng thời, HĐND Thành phố xem xét 5 dự thảo nghị quyết thường kỳ và 17 nghị quyết chuyên đề. Trong đó, 5 dự thảo nghị quyết thường kỳ bao gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của thành phố Hà Nội; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2017; Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Hà Nội.

17 Nghị quyết chuyên đề bao gồm: (1) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2019 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017 của HĐND Thành phố. (2) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

(3) Nghị quyết về chế độ, chính sách, nội dung chi, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố: Nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của hội đồng tư vấn thuộc ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; Nội dung, mức chi và nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác; Nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi quốc tế, kỳ thi có sự tham gia của học sinh quốc tế tổ chức tại Thành phố Hà Nội; Mức trợ cấp hàng năm đối với các Ban liên lạc tù chính trị trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Chính sách đặc thù về chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng từ 80 tuổi trở lên trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Chế độ hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm việc tại Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bệnh viện 09 và Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Đống Đa; Nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù của Thành phố (đối với các nội dung diễn ra định kỳ hàng năm).

(4) Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn Thành phố. (5) Nghị quyết về đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố. (6) Nghị quyết về Quy hoạch bến bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050. (7) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội. (8) Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. (9) Nghị quyết về điều chỉnh các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp tại Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012; Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015; Điều 1, Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 và Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND Thành phố. (10) Nghị quyết về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

(11) Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND Thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố. (12) Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay. (13) Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. (14) Nghị quyết về cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. (15) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng đô thị, kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. (16) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. (17) Nghị quyết về công tác nhân sự.

Đặc biệt, thực hiện chức năng giám sát, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND Thành phố và đông đảo cử tri Thủ đô quan tâm.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật