Lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư (14:40 06/06/2018)


HNP - HĐND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, điểm đáng chú ý, mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là 30.000.000 đồng/năm/xã. Đối với các xã thuộc vùng khó khăn (xã khu vực II) theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020, mức chi hỗ trợ là 37.500.000 triệu đồng.

Mức chi hỗ trợ Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư: Đối với khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân, mức chi hỗ trợ là 7.500.000 đồng/năm/khu dân cư. Đối với khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư so với định mức quy định tại Điểm a Mục 3.2 Khoản 3 Điều này. Đối với các xã thuộc vùng khó khăn (xã khu vực II) theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 thì ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại Điểm a, b Mục 3.2 Khoản 3 Điều này thì được bố trí thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật