Lấy ý kiến hoàn thiện quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải (14:37 06/06/2018)


HNP - HĐND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến hoàn thiện quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải trên địa bàn thành phố.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo Nghị quyết, đối tượng được hưởng mức hỗ trợ gồm: Các đối tượng có nhà ở nằm trong phạm vi ảnh hưởng hiện đang sinh sống ở khu vực thuộc phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường tính từ hàng rào khu xử lý trong phạm vi bán kính từ 0m đến 500m và từ 0m đến 1.000m, có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú theo đúng quy định tại Điều 12 Luật Cư trú và được xác nhận của UBND xã, thị trấn hoặc Công an xã, thị trấn nơi cư trú.

Các trường hợp mới sinh, về chung sống, cư trú với vợ (chồng) trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường, có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú, thời gian cư trú theo đúng quy định tại Điều 12 Luật Cư trú và được xác nhận của UBND xã, thị trấn hoặc Công an xã, thị trấn nơi cư trú.

Các đối tượng không đăng ký hộ khẩu thường trú, là cán bộ, công chức, viên chức hoặc là người lao động có hợp đồng lao động ký với đơn vị, cơ quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng lao động nằm trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường tính từ hàng rào khu xử lý, nằm trong danh sách đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị, cơ quan sử dụng lao động nêu trên; hiện đang làm việc liên tục trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường theo đúng quy định của Mục 1, Chương VII, Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 tại các đơn vị, cơ quan này; đồng thời chưa được hưởng chế độ bồi dưỡng do đơn vị sử dụng lao động chi trả theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 thì được xác định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường như sau:

Đối với các cá nhân làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng 100% mức hỗ trợ theo vùng tương ứng; làm việc dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng 50% mức hỗ trợ theo vùng ảnh hưởng môi trường tương ứng. Đối với các trường hợp làm thêm giờ hoặc làm ca, mức hỗ trợ được tính tương ứng với số giờ làm thêm (đối với trường hợp làm thêm giờ) hoặc số giờ trong 1 ca (đối với trường hợp làm theo ca) theo nguyên tắc trên. Căn cứ xác định chi trả chính sách hỗ trợ cho người lao động thông qua bảng chấm công hàng tháng do lãnh đạo đơn vị, cơ quan sử dụng lao động xác nhận và danh sách đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận.

Các đối tượng canh tác có nhà nằm ngoài vùng ảnh hưởng môi trường nhưng có đất canh tác nằm trong vùng ảnh hưởng môi trường, vẫn thường xuyên lao động, sản xuất nông, lâm nghiệp, đã được chính quyền địa phương xác nhận...


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật