Cần nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện Ứng Hòa (14:04 17/05/2018)


HNP - Sáng 17/5, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam đã chủ trì buổi giám sát tại huyện Ứng Hòa về tình hình chấp hành pháp luật một số lĩnh vực trong hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa bàn huyện.


Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam phát biểu tại buổi giám sát


Theo báo cáo của UBND huyện Ứng Hòa, mặc dù công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được huyện quan tâm triển khai thực hiện, nhưng, hiện nay, kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế. Một số xã chưa chủ động xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương mà phụ thuộc vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến của huyện, dẫn đến kết quả tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chưa đạt được. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở cũng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Việc tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở khó đạt hiệu quả, khi người dân không tham gia hoặc tham gia nửa chừng.

Trong công tác định giá tài sản, khó khăn là căn cứ để tính hao mòn tài sản chưa cụ thể, đối với tài sản của nhà nước thì có căn cứ để tính, nhưng tài sản của dân thì khó nên việc định giá thường kéo dài gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Đánh giá việc chấp hành pháp luật một số lĩnh vực trong hoạt động bổ trợ tư pháp của huyện Ứng Hòa được thực hiện nghiêm túc, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Hoài Nam cho rằng, huyện đã thực hiện nhiều biện pháp, hình thức phong phú để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Trong đó, năm 2017 huyện đã tổ chức được 24 vụ xét xử lưu động tại nơi tình hình an ninh chính trị có nổi cộm, được chính quyền và nhân dân ủng hộ, có tác dụng rất tích cực trong công tác tuyên truyển, phổ biến giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, Trưởng đoàn giám sát cũng cho rằng, việc chấp hành pháp luật một số lĩnh vực trong hoạt động bổ trợ tư pháp vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục, trước hết là cần cụ thể hóa căn cứ khấu hao tài sản để có cơ sở định giá tài sản. Ngoài ra, huyện cần chủ động phối hợp với Sở Tư pháp để nâng cao chất lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên với khả năng truyền đạt thu hút, dễ hiểu, thiết thực với người nghe. Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị huyện cần cập nhật thông tin mới, chính xác, kịp thời, trong đó, đẩy mạnh ứng dụng CNTT xây dựng tủ sách pháp luật, cải tiến cách tiếp cận với thông tin mới ban hành, sửa đổi.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật