Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về cơ chế hỗ trợ thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường (21:48 09/05/2018)


HNP - HĐND thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về việc Quy định cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020.

Theo dự thảo, ngân sách hỗ trợ 30% (đối với 10 quận tự cân đối ngân sách: Ngân sách quận đảm bảo kinh phí hỗ trợ; đối với 20 quận, huyện, thị xã còn lại: Ngân sách Thành phố bổ sung kinh phí để thực hiện hỗ trợ), doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 20%, phụ huynh học sinh đóng góp 50%.

Riêng đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo (theo quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND Thành phố ban hành), học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách; trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân: Ngân sách hỗ trợ 50% (đối với 10 quận tự cân đối ngân sách: Ngân sách quận đảm bảo kinh phí hỗ trợ; đối với 20 quận, huyện, thị xã còn lại: Ngân sách Thành phố bổ sung kinh phí để thực hiện hỗ trợ), doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 50%.

Thời gian hỗ trợ: Giai đoạn 2018-2020 (từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021, riêng đối với năm học 2020-2021 chỉ tính đến hết ngày 31/12/2020). Trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học được uống sữa tươi 05 lần/tuần (mỗi ngày đến trường uống một lần), mỗi lần 1 hộp 180ml và trong 9 tháng đến trường của mỗi năm học.

Toàn văn Dự thảo và đóng góp ý kiến tại đây.


Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật