Xin ý kiến vào dự thảo Nghị quyết HĐND TP về mức thu học phí với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (16:48 09/05/2018)


HNP - HĐND thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm 2018 - 2019.

Theo dự thảo, mức thu học phí đối với bậc học nhà trẻ, mẫu giáo, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THCS, giáo dục thường xuyên cấp THPT năm học 2018 - 2019 đối với học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) là 155.000 đồng; Đối với học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) là 75.000 đồng; Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi là 19.000 đồng.

Số tăng thu học phí (chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2018 - 2019 với mức thu học phí năm học 2017 - 2018) một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Mức thu học phí Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long (nhóm ngành, nghề: khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản, khoa tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch) là 900.000 đồng.

Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội, mức thu học phí đối với ngành, nghề: khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản là 750.000; ngành, nghề: khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch là 800.000 đồng.

Toàn văn Dự thảo và đóng góp ý kiến tại đây.


Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật