Kết luận của Chủ tịch HĐND Thành phố tại hội nghị giao ban Quý I/2018 giữa Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã (21:17 12/04/2018)


HNP - HĐND TP vừa ban hành thông báo số 07/TB-HĐND về kết luận của Chủ tịch HĐND Thành phố tại  hội nghị giao ban Quý I/2018 giữa Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã.

Theo thông báo, về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12, ngày 29/5/2005, của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan, ngoài đánh giá những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND TP yêu cầu việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 trên toàn Thành phố sẽ kết hợp với sơ kết 5 năm thực hiện Luật Thủ đô. Đây là nhiệm vụ quan trọng của toàn Thành phố và cũng là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong Quý II/2018 của HĐND các cấp, do đó, cần đánh giá khách quan, cụ thể kết quả thực hiện, nêu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được. Đề nghị Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã căn cứ 04 nội dung đánh giá trong kết quả đạt được để đánh giá, những việc còn hạn chế, với vai trò trách nhiệm của HĐND trong việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 khi tham gia báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ quận, huyện, thị xã đánh giá vấn đề này. Đề nghị Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã nghiên cứu, kiến nghị với Trung ương vấn đề còn vướng mắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 để thực hiện đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Về sơ kết hoạt động của HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Chủ tịch HĐND TP đánh giá, với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao HĐND các cấp Thành phố đã bám sát Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố để thể chế hóa, ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô, đảm bảo đúng Luật, đổi mới, hiệu quả, vì dân.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ của HĐND các cấp, đề nghị Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã đánh giá thực trạng đổi mới hoạt động HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong đó tập trung làm rõ việc thực hiện nghị quyết của từng cấp (nghị quyết nào thực hiện thành công, chưa thành công và còn vướng mắc) từ đó xác định đúng trách nhiệm, vai trò HĐND; chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động của HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay ở cấp quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ƯBND, Ủy ban MTTQ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND các cấp, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân sách của nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp chỉ đạo các cấp, các ngành Thành phố thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác của từng năm; trước mắt là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Thành ủy; giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện ở địa phương. Tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án Luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và theo Luật định, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và Thành phố. Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, trọng tâm là tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân...

Tiếp tục ban hành Chương trình, kế hoạch công tác cả năm với các đầu việc cụ thể và phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện; tránh chồng chéo, trùng lặp, tạo điều kiện cho Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH Hà Nội, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố trong việc thực hiện việc lấy tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo dân chủ, chất lượng, hiệu quả.

Tổ chức tốt các Hội nghị giao ban chuyên đề với Thường trực HĐND các cấp; trao đổi kỹ năng và tình hình hoạt động góp phần nâng cao hiệu qủa hoạt động của HĐND các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của HĐND. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên Trang thông tin điện tử của HĐND thành phố, Cổng thông tin điện tử của quận, huyện, thị xã và hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn; trên các báo chí Trung ương và Hà Nội.

Tổ chức tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và phối hợp chuẩn bị tốt một số nội dung cho cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đặc biệt là tham mưu cho cấp ủy về công tác chuẩn bị nhân sự cho HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo đúng cơ cấu, chất lượng.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật