Nâng cao kỹ năng trong việc giám sát các cơ quan tư pháp (11:24 09/04/2018)


HNP - Theo đánh giá của nhiều đại biểu làm công tác pháp chế HĐND các cấp, hoạt động giám sát các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp có ý nghĩa rất quan trọng nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Tháo gỡ vấn đề này, những kinh nghiệm hay đã được phổ biến, giúp Ban Pháp chế HĐND các quận, huyện, thị xã có thêm kỹ năng để thực hiện tốt chức năng này.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND quận Hà Đông Lương Huệ Minh trao đổi về kinh nghiệm giám sát


Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam, công tác giám sát các cơ quan tư pháp rất quan trọng, vì vậy, muốn thực hiện tốt chức năng này, đại biểu làm công tác pháp chế HĐND quận, huyện, thị xã cần nghiên cứu sâu, kỹ các quy định của pháp luật, cập nhật những nội dung mới, nắm chắc thẩm quyền, trách nhiệm, quy trình tổ chức thực hiện của đối tượng chịu sự giám sát. Đồng thời, phải bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp cùng cấp, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động của Ban Pháp chế. Từ thực tiễn hoạt động của Ban Pháp chế HĐND TP trong thời gian qua, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam cũng nhấn mạnh, cần bám sát các thông tin từ nhiều nguồn như các cơ quan cấp trên, cùng cấp, cấp dưới, từ đơn thư của công dân, các phương tiện thông tin đại chúng… Từ đó xử lý thông tin, làm cơ sở cho hoạt động giám sát được hiệu quả.

Đóng góp kinh nghiệm trong hoạt động giám sát các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND quận Hà Đông Lương Huệ Minh cho rằng, nhờ chú trọng tìm hiểu luật, nâng cao kỹ năng mà trong thời gian qua, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND quận tăng 1,5 lần, các kiến nghị đề xuất sau giám sát được các cơ quan tiếp thu với tinh thần cởi mở, những tồn tại hạn chế được xử lý kịp thời, hoặc có lộ trình giải quyết cụ thể. Bà Lương Huệ Minh đề xuất, Ban Pháp chế HĐND TP cần có các cuộc khảo sát chuyên sâu về kỹ năng, năng lực của cán bộ chuyên trách pháp chế của HĐND các quận, huyện, thị xã, từ đó có cơ sở để đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Pháp chế.

Còn theo Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Chương Mỹ Lê Thế Hùy, để đảm bảo việc giám sát có chất lượng, hiệu quả, Ban cần thực hiện đúng trình tự như thành lập đoàn giám sát, kế hoạch, đề cương báo cáo giám sát gửi thành viên đoàn và các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát để có thời gian chuẩn bị, nghiên cứu; yêu cầu cung cấp các thông tin tài liệu liên quan phục vụ cho giám sát, muốn thực hiện tốt điều này đại biểu cần nắm rõ các quy định của pháp luật, các nội dung liên quan đến vấn đề giám sát. Ngoài ra, cần chú trọng nâng cao năng lực, trách nhiệm của các thành viên Ban.

Cùng quan điểm với các đại biểu, bà Nguyễn Thanh Tú, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Hoài Đức cho rằng, qua quá trình hoạt động còn thấy nhiều khó khăn, bất cập trong hoạt động giám sát của Ban Pháp chế HĐND cấp huyện đối với các cơ quan tư pháp. Vì vậy, khi tiến hành giám sát cần có sự kết hợp giữa nắm chắc thông tin, xem xét việc ban hành các văn bản, báo cáo, tổ chức đoàn giám sát trực tiếp để tăng tính hiệu quả. Đặc biệt, trong hoạt động của mình Ban cần chú trọng nguyên tắc hoạt động tập thể, phát huy đúng mức tinh thần trách nhiệm của các thành viên. Tranh thủ ý kiến của Thường trực HĐND và nên mở rộng thành phần của đoàn giám sát, nên có sự tham gia phối hợp của các cơ quan chuyên môn liên quan, đồng thời tăng cường tái giám sát việc chấp hành các quyết định, kiến nghị sau giám sát.

Đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, theo ông Nguyễn Phú Bình, Phó Ban Pháp chế HĐND quận Đống Đa, cần tăng cường trao đổi thông tin giữa TP và các quận huyện, truyền đạt từ nội dung các văn bản mới hay các kinh nghiệm cho Ban Pháp chế các quận huyện, trong đó hàng tháng, Ban Pháp chế HĐND TP nên tổ chức hội nghị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các quận, huyện.

Nhận định hoạt động giám sát lĩnh vực tư pháp là một nhiệm vụ khó, hệ thống quy định pháp luật trong lĩnh vực tư pháp lại nhiều, tản mạn, khó hệ thống hóa, các cuộc giám sát thuộc lĩnh vực tư pháp mang tính chuyên môn sâu, phạm vi giám sát rộng, đòi hỏi chủ thể giám sát có kỹ năng, kinh nghiệm, chuyên môn, kiến thức hiểu biết pháp luật, trong khi thành viên Ban Pháp chế có trình độ, năng lực và lĩnh vực hoạt động khác nhau, nhiều đại biểu Ban Pháp chế các quận, huyện, thị xã cũng đề xuất cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng và hoạt động giao ban chuyên đề giữa Thường trực HĐND và các ban HĐND ở cả 3 cấp để trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động.

Nhấn mạnh công tác giám sát các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp có ý nghĩa rất quan trọng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, việc trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng trong lĩnh vực này của Ban Pháp chế với các quận, huyện, thị xã là vấn đề rất đúng và trúng. Những kinh nghiệm, cách làm hay được phổ biến, trao đổi sẽ giúp cho công tác giám sát ngày càng hiệu quả hơn, góp phần vào nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật