Thống nhất phân bổ vốn ngân sách cho Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng (20:27 27/12/2017)


HNP - Ngày 20/12, HĐND TP Hà Nội ban hành Công văn số 688/HĐND-KTNS cho ý kiến về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 cho Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng - thành phố Hà Nội.


Công văn nêu rõ, Thường trực HĐND thành phố nhận được Công văn số 6411/UBND-KT ngày 15/12/2017 của UBND thành phố kèm theo Tờ trình số 149/TTrLS:KH&ĐT-TC-NN ngày 12/12/2017 của liên sở: Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 cho Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng - thành phố Hà Nội.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, Thường trực HĐND thành phố thống nhất phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 cho Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng - thành phố Hà Nội như đề xuât của UBND thành phố tại Văn bản số 6411/UBND-KT ngày 15/12/2017.

UBND thành phố quyết định theo thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, số liệu; tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo HĐND thành phố theo quy định.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật