Thông qua Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030 (09:35 22/12/2017)


HNP - Ngày 5/12, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.


Theo đó, HĐND TP thông qua Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do UBND Thành phố trình theo Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 21/11/2017.

HĐND TP giao UBND Thành phố hoàn thiện một số nội dung của quy hoạch trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị, ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố, báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 theo quy định.

Sau khi Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề nghị UBND Thành phố tổ chức triển khai lập ngay các Quy hoạch phân khu, Chương trình phát triển đô thị theo quy định.

Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 05/12/2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật