Khảo sát việc thu, chi tại các trường học trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (09:37 10/11/2017)


HNP - Chiều 9/11, Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP đã khảo sát việc thực hiện quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập từ năm 2013 đến nay và tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trường học sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.


Ban Văn hóa Xã hội khảo sát một dự án xây trường học công lập trên địa bàn quận Nam Từ Liêm


Theo báo cáo của quận Nam Từ Liêm, từ năm 2014 đến nay, UBND quận ban hành 4 quyết định, 6 công văn chỉ đạo về công tác thu, chi học phí. Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của UBND TP, Sở GD&ĐT, UBND quận về thực hiện thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục đến toàn thể cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh. Đồng thời, chỉ đạo phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với phòng GD&ĐT kiểm tra việc thu, chi trong các trường học, đảm bảo đúng quy định. Năm học 2017 - 2018, UBND quận đã ban hành các văn bản hướng dẫn 2 trường công lập chất lượng cao thực hiện việc thu, chi.
 
Nhìn chung, các trường đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong việc thu, sử dụng và quản lý các khoản thu khác theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND TP. 
 
Hiện nay, công tác thu, chi tại các trường có một số khó khăn như: đối với trường công lập chất lượng cao một số cha mẹ học sinh chưa nhận thức đầy đủ mô hình chất lượng cao tự chủ về tài chính nên cho rằng mức đóng học phí quá cao so với các trường đại trà. Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.
 
Trưởng ban Văn hóa Xã hội Trần Thế Cương phát biểu kết luận tại buổi giám sát
 
Kết luận tại buổi khảo sát, Trưởng ban Văn hóa Xã hội Trần Thế Cương đánh giá các trường công lập trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã cơ bản thực hiện thu, sử dụng và quản lý các khoản thu khác trong nhà trường theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Thành phố, mức thu không vượt quá mức trần quy định, có biên bản thoả thuận đến từng cha mẹ học sinh, nội dung chi theo đúng các văn bản hướng dẫn và quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Đồng chí đề nghị quận bố trí đủ kinh phí hoạt động cho các đơn vị (theo phấn cấp quản lý), đảm bảo đủ kinh phí chi thường xuyên theo định mức trên đầu học sinh theo quy định lại Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND TP về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách TP giai đoạn 2017-2020. Bố trí kinh phí mua sắm, cải tạo chống xuống cấp trong kế hoạch ngân sách hàng năm để đáp ứng kịp thời nhu cầu trang thiết bị dạy học, cải tạo cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học đảm bảo điều kiện dạy và học tốt nhất. 
 
Bên cạnh đó, Trưởng ban Văn hóa Xã hội đề nghị quận cần tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính Kế hoạch đôn đốc và giám sát các đơn vị khắc phục những tồn tại trong công tác thu chi đầu năm. Tổng hợp rút kinh nghiệm chung tới tất cả các trường trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và có hình thức xử lý nghiêm và kịp thời đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục, các cá nhân, đơn vị trong quá trình tổ chức, triển khai, thực hiện các khoản thu, chi không đúng quy định.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật