Tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế và tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập (14:34 08/11/2017)


HNP - Sáng 8/11, Ban Pháp chế HĐND TP do đồng chí Nguyễn Hoài Nam chủ trì, đã giám sát tại Sở Nội vụ về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND TP về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 của thành phố Hà Nội.


Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam kết luận buổi giám sát


Báo cáo với đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu cho biết, tính đến 30/9/2017, số biên chế thực hiện của thành phố Hà Nội đều thấp hơn số biên chế được giao theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND TP. Cụ thể, biên chế công chức có 8.247 (thấp hơn 869 biên chế), viên chức có 117.024 (thấp hơn 18.099 biên chế), lao động hợp đồng hành chính và sự nghiệp tổng số có 11.731 (thấp hơn 2.343 lao động).


Trong năm 2017, theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 39-NQ/TW, Sở Nội vụ đã tham mưu báo cáo UBND TP trình Bộ Nội vụ thẩm định 8 đợt tinh giản biên chế, ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí theo thẩm quyền đối với 325 trường hợp nghỉ tinh giản theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, đang trình Bộ Nội vụ thẩm định 96 hồ sơ đợt 1 năm 2018. Đến thời điểm này, số biên chế viên chức giảm so với số giao năm 2015 là 7.744 biên chế, đạt 5,9% (tăng 0,9% so với kế hoạch giao).


Cùng với đó, năm 2017, thành phố đã chuyển thêm được 5 đơn vị tự chủ kinh phí thường xuyên với 1.145 biên chế viên chức. Đến nay, số đơn vị tự chủ kinh phí thường xuyên là 95 đơn vị, với tổng biên chế 6.635. Xác định đẩy mạnh tự chủ kinh phí thường xuyên để giảm chi ngân sách, giảm biên chế, thành phố đã định hướng tập trung chuyển tự chủ các bệnh viện tuyến thành phố, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường THPT, các đơn vị văn hóa, nghệ thuật… UBND cấp huyện xem xét chuyển tự chủ các trường chất lượng cao thuộc 3 khối THCS, tiểu học, mầm non.


Cũng trong năm 2017, hoàn thành sắp xếp 70 Ban QLDA đầu tư xây dựng thành 41 Ban quản lý dự án, hoàn thành tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp huyện, sáp nhập trung tâm sát hạch để cấp giấy phép lái xe…


Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị vẫn tự ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, chưa kiên quyết chấm dứt theo nghị quyết của HĐND TP. Ngoài ra, các trường hợp tinh giản biên chế theo khoản 1, điều 6, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP còn chặt chẽ, chưa khuyến khích đối tượng tự nguyện tinh giản biên chế… dẫn đến tỷ lệ nghỉ tinh giản biên chế chưa cao.


Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam ghi nhận sự cố gắng, chủ động trong việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế của thành phố và đánh giá, năm 2017 là năm thực sự quyết liệt, “cuộc cách mạng” trong việc sắp xếp nhân sự, kiện toàn đầu mối, giảm bộ máy, lãnh đạo, biên chế, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của ngành Nội vụ trong tham mưu cho thành phố thực hiện thành công việc tinh giản biên chế. Cùng với đó, đã cơ bản xây dựng xong đề án vị trí việc làm của cả công chức, viên chức, làm căn cứ quan trọng để thực hiện biên chế theo đúng quy định. Thành phố cũng đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều này giúp giảm về con người trong điều hành, tổ chức thực hiện.


Ghi nhận những kết quả đạt được, tuy nhiên, Trưởng đoàn giám sát cũng nêu ra một số hạn chế, đó là thực hiện tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập còn triển khai chậm, các đơn vị vẫn còn tư duy bao cấp và cơ chế chính sách cho tự chủ cũng chưa rõ ràng. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng hợp đồng làm công tác chuyên môn, không thi tuyển hoặc thi không đỗ nhưng vẫn giữ chỗ, khiến không tuyển được công chức vào đúng vị trí…


Trong thời gian tới, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Hoài Nam đề nghị ngành Nội vụ cần nghiên cứu tham mưu về cơ chế chính sách để khuyến khích các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ, từ đó để giảm đội ngũ biên chế viên chức. Đồng thời, cần tiếp tục tham mưu Thành phố kiến nghị với Chính phủ về mô hình quản lý trật tự xây dựng ở cấp huyện và Văn phòng Ban chỉ đạo GPMB. Đặc biệt, phải chấm dứt ngay tình trạng hợp đồng làm chuyên môn để giữ chỗ mà không thực hiện tuyển dụng theo đúng quy định.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật