Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, vì cử tri và nhân dân (09:26 10/11/2017)


HNP - Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đạt hiệu quả thực tiễn cao. Trong đó, việc chủ động rà soát, triển khai từng đầu việc theo kế hoạch đã góp phần quan trọng tổ chức thành công các kỳ họp, được cử tri và nhân dân ghi nhận.


Phân công rõ người, rõ việc

Theo ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, thực tiễn, vai trò của Thường trực rất quan trọng trong chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các Ban HĐND hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã phát huy tốt vai trò của mình, ban hành các chương trình, kế hoạch công tác và phân nhiệm rõ cho từng ban theo chức năng, lĩnh vực. Đặc biệt, với quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, triển khai hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội, đầu năm 2017, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Chương trình số 01/CTr-HĐND về Chương trình công tác năm 2017 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND thành phố; cụ thể hóa theo danh mục 174 đầu việc trọng tâm, phân công các cơ quan chủ trì, phối hợp, tham mưu trên cơ sở đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Theo đó, các Ban và Văn phòng HĐND thành phố cũng đã ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ triển khai các công việc theo từng tháng, thường xuyên kiểm đếm công việc…góp phần vào thành công chung các kỳ họp và nhiều hoạt động khác của HĐND thành phố.

Qua các hội nghị giao ban, trao đổi, nhiều đại biểu chuyên trách HĐND thành phố cũng nêu rằng, kinh nghiệm trong tổ chức kỳ họp của HĐND thành phố Hà Nội thành công, hiệu quả… chính là công tác chuẩn bị chu đáo. Trước mỗi kỳ họp, căn cứ vào yêu cầu từ thực tế thông qua hoạt động giám sát và tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, qua thực tế điều hành công việc, khả năng thực hiện của thành phố và các kênh thông tin khác, Thường trực HĐND thành phố chủ trì, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ thành phố họp để thống nhất, quyết định việc đưa những nội dung có tính chất thường kỳ và chuyên đề để bàn thảo, quyết định tại các kỳ họp. Đối với những vấn đề lớn, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau, liên quan đến nhiều đối tượng, tầng lớp nhân dân, Thường trực HĐND báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất và sự đồng thuận khi tiến hành xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, xác định báo cáo thẩm tra của các Ban là cơ sở phản biện quan trọng để đại biểu thảo luận, quyết định tại kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã phân công các ban của HĐND thành phố chủ động tham gia với các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố ngay từ đầu; kết hợp tăng cường tổ chức khảo sát, giám sát những nội dung liên quan để phục vụ thẩm tra. Vì thế, các báo cáo thẩm tra của các ban đều bảo đảm chất lượng, khách quan, rõ tính phản biện, rõ quan điểm, cung cấp nhiều thông tin, luận cứ khoa học, đặc biệt là những vấn đề còn có những ý kiến khác nhau, tạo thuận lợi cho đại biểu trong quá trình xem xét, quyết nghị tại kỳ họp. Vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành 49 nghị quyết (11 nghị quyết thường kỳ, 27 nghị quyết chuyên đề, 11 nghị quyết về công tác nhân sự) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành nghị quyết của HĐND.

Các phiên chất vấn thực sự “nóng”

Qua theo dõi các kỳ họp và tiếp nhận ý kiến cử tri phản ánh, HĐND thành phố Hà Nội đã thực sự đổi mới về “chất”. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn thực sự “nóng”, đề cập những vấn đề bức thiết trong cuộc sống, thu hút sự quan tâm, theo dõi của cử tri Thủ đô và cả nước. Nổi bật như công tác quản lý đất đai; công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy; công tác quản lý đô thị và trật tự xây dựng; công tác quản lý lĩnh vực về y tế, giáo dục…Qua đó, nhiều vấn đề bất cập đã được tháo gỡ, ban hành nghị quyết để triển khai vào cuộc sống.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, để chuẩn bị tốt cho các phiên chất vấn, nội dung các câu hỏi chất vấn được Thường trực HĐND rà soát, tổng hợp, lựa chọn qua nhiều kênh thông tin. Trong đó, nội dung chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề lớn, dân sinh bức xúc của thành phố được cử tri, nhân dân quan tâm, kèm theo các tài liệu, có hình ảnh minh họa để cung cấp đầy đủ thông tin cho các đại biểu. Điểm mới trong các phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND thành phố là bên cạnh việc chất vấn thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, lãnh đạo UBND thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cũng được Thường trực HĐND yêu cầu triệu tập và sẵn sàng trả lời các câu hỏi chất vấn, tái chất vấn của đại biểu.

Thực tế cho thấy, nhiều vấn đề nóng, có tính thời sự đã được đại biểu chất vấn, tái chất vấn đến cùng như: phòng cháy chữa cháy; quản lý trật tự xây dựng; xử lý nhà "siêu mỏng, siêu méo"; quy hoạch trường học; vệ sinh an toàn thực phẩm... đến nay đều đã có chuyển biến tích cực. Thành công đó có vai trò quan trọng của Chủ toạ kỳ họp điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn khoa học, linh hoạt, nhưng chặt chẽ, đúng quy định. Kết thúc mỗi nội dung chất vấn, Chủ toạ kỳ họp đều có kết luận, chỉ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành chỉ đạo, đôn đốc thực hiện; đồng thời ban hành thông báo kết luận, phân công các Ban HĐND thành phố theo dõi, cần thiết có thể tổ chức giám sát việc thực hiện.

Có thể khẳng định, HĐND thành phố hoạt động ngày càng hiệu quả, thể hiện được vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân Thủ đô. Các nghị quyết HĐND thông qua tại các kỳ họp đều có chất lượng tốt, tính khả thi cao. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tác động tích cực đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và nhân dân đồng tình, ghi nhận.


Hà Vy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật