Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố Hà Nội (14:14 17/07/2017)


HNP - Tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ban hành ngày 04/7/2017, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2018.


Theo đó, HĐND giám sát tại các kỳ họp: Xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2018 của Thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật. Chất vấn UBND, Viện trưởng Viện kiểm sát, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND Thành phố.

Lấy phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

HĐND giám sát chuyên đề: Giám sát tình hình thực hiện kết quả kiến nghị của cử tri; kết quả giải quyết các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Giám sát tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai (công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm; gia hạn nhiều lần...). Giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố.

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật; hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ do Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực hiện căn cứ vào chương trình hoạt động năm 2018 của HĐND Thành phố.


Hà Quốc


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật