HNP - Ngày 11/5, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử (Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội) ban hành Công văn số 366-CV/TBTHCTTT-TT về tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan phục vụ bầu cử.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Tây Hồ với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 

Xem chi tiết...

HNP - Sáng 16/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn, đã tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND thành phố về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Xem chi tiết...

HNP - Chiều 15/4, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố đã khảo sát công tác phát triển hệ thống dịch vụ xã hội, đầu tư nâng cấp các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội, Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ. Đợt khảo sát nhằm phục vụ triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình số 08/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/4, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội có Văn bản số 88/HĐND-VP đề nghị UBND thành phố báo cáo một số nội dung để phục vụ triển khai thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Chương trình công tác năm 2021; Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII. 

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 29/3, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Quốc hội đã ấn định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021. Chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, HĐND TP Hà Nội xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm để mới mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

Xem chi tiết...

HNP - Với phương châm hành động giám sát đến cùng, hướng về cơ sở, hoạt động giám sát, khảo sát trực tiếp trong nhiệm kỳ qua được HĐND TP Hà Nội triển khai rất hiệu quả. Từ giám sát giúp đại biểu HĐND TP có cái nhìn chân thực, khách quan nhất về vấn đề, từ đó nâng cao chất lượng giám sát, khảo sát.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nhiệm kỳ qua, HĐND TP Hà Nội đã luôn chú trọng nâng cao chất lượng giám sát tại các kỳ họp, đặc biệt là tại các phiên chất vấn, phiên họp giải trình. Qua đó, những vấn đề còn nổi cộm trong quản lý, điều hành, các vấn đề dân sinh bức xúc được nêu ra thảo luận công khai, có định hướng, thời hạn giải quyết, tạo được chuyển biến rõ nét, được cử tri đánh giá cao.  

Xem chi tiết...

HNP - Một nhiệm vụ hết sức quan trọng và quyết định đến hiệu quả hoạt động của HĐND đó là việc quyết nghị các vấn đề quan trọng của địa phương. Đối với HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, việc này đã được thực hiện rất hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực với sự phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem