Khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại quận Cầu Giấy (14:53 03/08/2022)


HNP - Ngày 2/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có Công văn số 465-CV/TU về việc xử lý vụ cháy xảy ra tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Thành phố. 

Để sớm khắc phục hậu quả vụ việc và chủ động phòng ngừa chung, kịp thời ngăn chặn và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, hậu quả xảy ra đối với những vụ cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Đảng ủy Công an Thành phố chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật. Quận ủy Cầu Giấy chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm khắc phục hậu quả, tổ chức kiểm điểm và có biện pháp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.
 
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị phối hợp với Công an Thành phố, quận Cầu Giấy khẩn trương tiến hành các công việc để khắc phục hậu quả vụ cháy, sớm ổn định tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa chung trên địa bàn Thành phố; tổ chức thăm hỏi, động viên, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.
 
Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 47-CT/TƯ ngày 25/6/2015 và Kết luận số 02-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/11/2014, Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và các văn bản chỉ đạo thực hiện của HĐND, UBND Thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.
 
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy nếu để xảy ra cháy nổ phức tạp, hậu quả nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan trên địa bàn, phạm vi quản lý.
 
Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy qua Ban Nội chính Thành ủy.

Thu Hằng


Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t